Τηλεόραση Ραδιόφωνο
υφ

Στη διάθεση του κοινού τίθεται από σήμερα η παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του κοινού 1450. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το συγκεκριμένο αριθμό για θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων και επιδομάτων πρόνοιας.

Το τηλεφωνικό κέντρο στελεχώνουν είκοσι υπάλληλοι ανάδοχης ιδιωτικής εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στα μηχανογραφικά συστήματα του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Κέντρο Επικοινωνίας θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ. Η υπηρεσία λειτουργεί χωρίς χρέωση για κλήσεις εντός Κύπρου, ενώ, για κλήσεις από εξωτερικό, οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν μέσω της χρεώσιμης υπηρεσίας του αριθμού 22008020.

Το Κέντρο Επικοινωνίας, το οποίο θα ενεργεί ως ενιαίο σημείο παροχής πληροφόρησης και εξυπηρέτησης για τις πιο πάνω υπηρεσίες, αναπτύχθηκε με τη συνεργασία του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ενώ αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία εκσυγχρονισμού και βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης που παρέχει το κράτος σε πολίτες και επιχειρήσεις.