Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Μιχάλης Χατζηγιάννης

Η καθιέρωση του καθεστώτος του καλλιτέχνη, η καθιέρωση κάρτας νεολαίας και η στελέχωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού είναι στις προτεραιότητες του νέου Υφυπουργού, Μιχάλη Χατζηγιάννη, σύμφωνα με ανακοίνωση, όπου επισημαίνεται πως αυτές οι προτεραιότητες είναι σε πλήρη συνάφεια με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Για το καθεστώς του καλλιτέχνη αναφέρεται ότι προωθήθηκε άμεσα το θεσμικό πλαίσιο που το ρυθμίζει, σημειώνοντας ότι ο Υφυπουργός Πολιτισμού συναντήθηκε με την Επίτροπο Νομοθεσίας, Λουΐζα Ζαννέτου και συνεχίζει τις συναντήσεις με όλους τους συλλογικούς φορείς πολιτισμού της Κύπρου, για μια αρχική διαβούλευση για το θέμα, καθώς και για συζήτηση των βασικών προβλημάτων που τους απασχολούν. Αναφέρεται επίσης ότι έδωσε οδηγίες για επαναφορά στο προσχέδιο νομοσχεδίου προνοιών που αφορούν θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που απουσίαζαν από το τελευταίο προσχέδιο που είχε ετοιμαστεί.

Για την υποστελέχωση του Υφυπουργείου σημειώνεται ότι σε συνεργασία με την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Εμμανουέλα Λαμπριανίδη, η οποία ανέλαβε καθήκοντα στις 13/03/2023, προωθείται σχεδιασμός και γίνονται επαφές για την αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος που αφορά το Υφυπουργείο και το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού, και δυσχεραίνει την ομαλή εφαρμογή της πολιτικής του Υφυπουργείου και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι η καθιέρωση της Κάρτας Νεολαίας Πολιτισμού θα δίνει τη δυνατότητα σε νέους άνω των 18 ετών να παρακολουθούν θεάματα Κυπρίων καλλιτεχνών.

Στις προτεραιότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού αναφέρεται, είναι και η ετοιμασία πρότασης προς το Υπουργείο Οικονομικών για φοροαπαλλαγές στον Πολιτισμό και θεσμοθέτηση φορολογικών κινήτρων προς τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις στον Πολιτισμό.

Η επεξεργασία αλλαγών με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή του περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμου (57(1) 2009) ή Νόμος του «1%» όπως είναι γνωστός στην καλλιτεχνική κοινότητα, είναι επίσης στις προτεραιότητες. Συγκεκριμένα, εξηγείται ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού προωθεί τον σχεδιασμό μεθοδολογίας με στόχο την επικαιροποίηση της λίστας με τα υφιστάμενα δημόσια κτίρια που εντάσσονται στον Νόμο και τον καθορισμό χρονικού πλαισίου υλοποίησης της υποχρέωσης με τους αρμόδιους φορείς και δέσμευση των συμφωνηθέντων ποσών από τον ετήσιο τους προϋπολογισμό. Μελετάται επίσης τη δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του Νόμου, ούτως ώστε να καλύπτει και τις περιπτώσεις επεκτάσεων δημοσίων κτηρίων.

Όσον αφορά στη συμμετοχή της Κύπρου στη Μπιενάλε Βενετίας 2024, αναφέρεται ότι σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία, η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Έργων και Καλλιτεχνών υποβάλλει αυτή την εβδομάδα προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού τις εισηγήσεις της για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και αμέσως στη συνέχεια, το Υφυπουργείο θα προχωρήσει στη δημοσίευση της σχετικής Ανοικτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων συμμετοχής.

Για την λειτουργία της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ, με οδηγίες του Υφυπουργού Πολιτισμού αναφέρεται ότι προωθούνται εντός των ημερών εισηγήσεις από το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού για τη διαμόρφωση νέου προγράμματος και διαδικασίας για διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων και δράσεων.

Η διαδικασία για την ίδρυση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΜΟΣΤ) Κύπρου, σημειώνεται, προχωρεί με βάση τις πρόνοιες του Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (20 (Ι)/2014) («Νόμος Πλαίσιο») και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν στη σύσταση νέων κρατικών οντοτήτων. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού, ακολουθώντας τις συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, καταρτίζει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα προς την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων και κριτηρίων που ορίζονται από τη κείμενη νομοθεσία.

Συνεχίζεται η διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για βελτίωση του Σχεδίου «ΘΥΜΕΛΗ» προκειμένου να ετοιμαστεί ολοκληρωμένη πρόταση για το 2024, όπως σημειώνεται.

«Σεβόμενοι τους ανθρώπους του Πολιτισμού της Κύπρου, εκτιμώντας την προσφορά και το έργο τους, και αντιλαμβανόμενοι πλήρως τις ανάγκες, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, καθώς και όλο το προσωπικό του Υφυπουργείου, θα καταβάλουν το άπαν των δυνάμεών τους για την επίλυση όλων των θεμάτων που απασχολούν την πολιτιστική κοινότητα, μέσα από το διάλογο και τη συνεχή αλληλοτροφοδότηση, πάντοτε με διαφανείς διαδικασίες», καταλήγει η ανακοίνωση.