Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Ευρεία σύσκεψη για διεξοδική ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, ενόψει της παρουσίασης πλάνου άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος της ακαταλληλότητας προσφυγικών πολυκατοικιών, συγκάλεσε έκτακτα για αύριο το απόγευμα, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύσκεψη, η οποία συγκλήθηκε μετά από συνεννόηση του ΥΠΕΣ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, κλήθηκαν να παραστούν υπηρεσιακοί από αρμόδια Τμήματα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων και ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο κ. Ιωάννου έδωσε οδηγίες προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) να επεξεργαστεί και του παρουσιάσει σενάρια κατεπείγουσας διαχείρισης του ζητήματος, προκειμένου άμεσα να καταρτιστεί ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων προς υλοποίηση, «χωρίς χρονοτριβή με στόχο τη συνολική επίλυση του προβλήματος».

Οι όροι εντολής του Υπουργού Εσωτερικών αφορούν σε ολιστική προσέγγιση για όλους τους οικισμούς στέγασης εκτοπισθέντων, επισπεύδοντας τα υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα και θέτοντας ως προτεραιότητα τις περιπτώσεις με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα, λαμβάνοντας υπόψη επίσης και τα νομικά ζητήματα, που δημιουργούν κωλύματα στην όλη προσπάθεια.

Ζητήματα νομικής φύσης λόγω παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας

Στη συνάντηση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, θα τεθεί και το θέμα που αφορά τις απαραίτητες διαδικαστικές και νομικές ενέργειες, που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχέδιο δράσης, το οποίο θα εκπονηθεί, δεδομένου ότι η κυριότητα των κτηρίων δεν ανήκει στο κράτος.

«Υπάρχουν ζητήματα νομικής φύσεως, λόγω της παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας (ε/κ γη) ή πιστοποιητικών μίσθωσης (τ/κ γη), της υποθήκευσης των οικιστικών μονάδων και γενικά λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των πολυκατοικιών», ανέφεραν πηγές.

Τα σημαντικότερα ζητήματα σε σχέση με τη στατική επάρκεια των κτηρίων εντοπίστηκαν, σύμφωνα με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ), σε 43 πολυκατοικίες των Οικισμών Στέγασης Εκτοπισθέντων.

Το ΤΠΟ έχει διεξάγει έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε το 2020, και αφορούσε σε μια γενική εκτίμηση της αποτίμησης της στατικής επάρκειας και τυχόν προβλήματα και για τις 358 πολυκατοικίες.

Πρόκειται για το Πρόγραμμα «Αποτίμησης της στατικής επάρκειας υφιστάμενων πολυκατοικιών στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Παγκύπρια», που αφορά την αποτίμηση της στατικής επάρκειας 358 υφιστάμενων πολυκατοικιών, εκ των οποίων 264 σε ε/κ και 94 σε τ/κ γη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη βάση της μελέτης που διενεργήθηκε, οι εν λόγω πολυκατοικίες έχουν καταταχθεί σε κατηγορίες ανάλογα με τη στατική τους επάρκεια. Τα σημαντικότερα ζητήματα σε σχέση με τη στατική επάρκεια των κτηρίων εντοπίστηκαν σε 43 πολυκατοικίες των Οικισμών Στέγασης Εκτοπισθέντων.

 

Υλοποίηση προγράμματος αναδόμησης οικισμών

---------------------------

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η πρωτοβουλία για τη σύσκεψη και το πλάνο άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος της ακαταλληλότητας προσφυγικών πολυκατοικιών, δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τις ήδη δρομολογούμενες ενέργειες και συνεπώς δόθηκαν οδηγίες ώστε το ΤΠΟ να συνεχίσει την υλοποίηση του «Προγράμματος αναδόμησης, επιδιόρθωσης/ ενίσχυσης και ριζικής βελτίωσης 8 Κυβερνητικών Οικισμών».

Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, υλοποιήθηκαν μέχρι στιγμής έργα της τάξης των €140 εκ., με την ανέγερση 45 πολυκατοικιών και 187 κατοικιών και την επιδιόρθωση/ριζική ενίσχυση 50 πολυκατοικιών και 2.200 κατοικιών.

Στο παρόν στάδιο βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αναδόμησης 2 πολυκατοικιών και επιδιόρθωσης 96 κατοικιών, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε η επιδιόρθωση 7  πολυκατοικιών, με  συνολικό  κόστος της τάξης των €10 εκ. 

Παράλληλα, προγραμματίζονται εντός της τριετίας  2023-2025, έργα  αναδόμησης 12 πολυκατοικιών και ενός Εμπορικού Κέντρου και επιδιόρθωσης 95 κατοικιών, συνολικού κόστους της τάξης των €20 εκ.