Τηλεόραση Ραδιόφωνο
φοιτητική χορηγία

Έχει αρχίσει η παραλαβή των αιτήσεων για παραχώρηση της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας για φοιτητικές χορηγίες και φοιτητικά επιδόματα, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2022/2023, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023.

Η Υπηρεσία, σε σχετική ανακοίνωση, πληροφορεί το κοινό ότι έχει αρχίσει η παραλαβή  των αιτήσεων για παραχώρηση της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας για φοιτητικές χορηγίες και φοιτητικά επιδόματα, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2022/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και την Παρασκευή στις 31 Μαρτίου 2023. Τονίζεται ότι η προθεσμία αυτή ορίζεται από τον περί Παραχώρησης Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 έως 2022 «και δεν δύναται να παραταθεί».

Επισημαίνεται ότι, η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα του Πολίτη (ΚΕΠΟ) που στεγάζονται στα Κεντρικά Επαρχιακά Ταχυδρομεία.

Τα έντυπα αιτήσεων για την κρατική φοιτητική μέριμνα είναι διαθέσιμα, από 9/2/2023, μόνο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mof.gov.cy. Δεδομένου ότι τα ΚΕΠ και ΚΕΠΟ δεν έχουν στη διάθεσή τους έντυπα αιτήσεων, οι πολίτες θα πρέπει να εξασφαλίσουν τα σχετικά έντυπα αίτησης από το διαδίκτυο προτού προσέλθουν στα Κέντρα για παράδοση της αίτησής τους, αναφέρεται. 

Όπως σημειώνεται, κατά την παραλαβή των αιτήσεων, τα ΚΕΠ και ΚΕΠΟ δεν θα προβαίνουν σε έλεγχο των αιτήσεων. Για την ανάγκη προσκόμισης οποιονδήποτε πρόσθετων δικαιολογητικών/βεβαιώσεων, οι αιτητές θα ενημερώνονται από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, καταλήγει η ανακοίνωση.