Τηλεόραση Ραδιόφωνο
τμημα φορολογιας

Την παράταση υποβολής ένστασης και επιβολής πρόσθετου φόρου κατά δύο μήνες αποφάσισε ο Έφορος Φορολογίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται από το το Τμήμα Φορολογίας για ταχεία εκκαθάριση των Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος Ατόμου, προκύπτει καθυστέρηση αποστολής και παραλαβής της Ειδοποίησης Επιβολής Φόρου/Εισφορών (έντυπο Τ.Φ.8).

Προστίθεται ότι ως αποτέλεσμα της πιο πάνω καθυστέρησης, οι ημερομηνίες που αναγράφονται στην «Ειδοποίηση Επιβολής Φόρου/Εισφορών» και αφορούν την ημερομηνία (α) υποβολής της ένστασης και (β) επιβολής 5% πρόσθετου φόρου, πιθανόν να εκπνέουν μέχρι την παραλαβή της πιο πάνω ειδοποίησης.

Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, ο Έφορος Φορολογίας αποφάσισε όπως παρατείνει το χρονικό περιθώριο υποβολής ένστασης και επιβολής 5% πρόσθετου φόρου, κατά δύο μήνες από τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο υπό αναφορά έντυπο καταλήγει η ανακοίνωση.