Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Σε λειτουργία τίθεται από τις 8 Μαρτίου 2023, μέσω του παγκύπριου αριθμού 1450, το Κέντρο Επικοινωνίας για τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Kοινό ανακοινωθέν του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αναφέρει ότι για σκοπούς ρύθμισης της ομαλής του λειτουργίας και διασφάλισης της βέλτιστης εξυπηρέτησης του κοινού, το Κέντρο θα λειτουργήσει σε δοκιμαστική βάση για περίοδο δύο μηνών, για σκοπούς εξοικείωσης και προσαρμογής τόσο του κοινού όσο και των αρμόδιων λειτουργών.

Το Κέντρο Επικοινωνίας θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ. Η υπηρεσία λειτουργεί χωρίς χρέωση για κλήσεις εντός Κύπρου, ενώ, για κλήσεις από εξωτερικό, οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν μέσω της χρεώσιμης υπηρεσίας του αριθμού 22008020.

Το Κέντρο Επικοινωνίας, το οποίο θα ενεργεί ως ενιαίο σημείο παροχής πληροφόρησης και εξυπηρέτησης για τις πιο πάνω υπηρεσίες, αναπτύχθηκε με τη συνεργασία του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ενώ αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία εκσυγχρονισμού και βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης που παρέχει το κράτος σε πολίτες και επιχειρήσεις, καταλήγει η ανακοίνωση.