Τηλεόραση Ραδιόφωνο
οωφδ

Επεκτείνεται αυτόματα για ένα έτος το δικαίωμα σε προσωρινή προστασία, σε όσους Ουκρανούς έχουν λάβει τέτοιο δικαίωμα στην Κύπρο, δηλαδή μέχρι και τις 4 Μαρτίου 2024, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε ανακοίνωση, το Υπουργείο Εσωτερικών πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους, πως στη βάση σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, επεκτείνεται αυτόματα για ένα έτος το δικαίωμα σε προσωρινή προστασία, σε όσους Ουκρανούς έχουν λάβει τέτοιο δικαίωμα στην Κύπρο, δηλαδή μέχρι και τις 4 Μαρτίου 2024.

Συνεπώς, για όσους έχουν ήδη λάβει προσωρινή προστασία, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή οποιασδήποτε νέας αίτησης ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου ή η έκδοση νέας βιομετρικής άδειας παραμονής, από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Προστίθεται ότι όσοι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας επιθυμούν να υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση, εξακολουθεί να απαιτείται η υποβολή αίτησης είτε ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου www.moi.gov.cy/asylum, είτε αυτοπροσώπως στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου στην Λευκωσία.