Τηλεόραση Ραδιόφωνο
υπουργειο εργασιας

Στοχευμένες επιθεωρήσεις σε σφαγεία διενήργησε τον Δεκέμβριο η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς να εντοπιστούν αδήλωτοι εργαζόμενοι.

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία σημειώνει ότι πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 2 υποστατικά, όπου εντοπίστηκαν 10 εργοδότες. Το σύνολο των εργαζομένων που εντοπίστηκαν ήταν 109 (94 άντρες και 15 γυναίκες).

Όλοι οι εργαζόμενοι που εντοπίστηκαν ήταν δηλωμένοι στο σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφέρει η Υπηρεσία, προσθέτοντας πως δεν εκδόθηκε καμία ειδοποίηση διαπίστωσης παράβασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, σε ό,τι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί 7 μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από την πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

Τέλος, η Υπηρεσία υπενθυμίζει πως στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.