Τηλεόραση Ραδιόφωνο
π9η

Όσον αφορά την έρευνα οδικών μεταφορών Πάφου που διεξάγεται εδώ και τέσσερις περίπου μήνες για πιθανή εμπλοκή εξεταστών του ΤΟΜ σε κύκλωμα παραχώρησης αδειών οδήγησης χωρίς να τηρούνται οι ενδεδειγμένες διαδικασίες, η διαθεσιμότητα τριών λειτουργών επεκτάθηκαν για άλλους τρεις μήνες.

Με βάση τα στοιχεία που εντοπίστηκαν  με τα οποία επιβεβαιώνονται οι αρχικές καταγγελίες λήφθηκε η απόφαση να τεθούν αρχικά σε τρίμηνη διαθεσιμότητα τρεις λειτουργοί του τμήματος η οποία επεκτάθηκε για άλλους τρεις μετά από οδηγίες του Υπουργού Μεταφορών.

Από τα μέχρις στιγμής στοιχεία που κατέχουν οι αρχές, προκύπτει ότι λειτουργοί παρέμβαιναν στο σύστημα προκειμένου υποψήφιοι για απόκτηση άδειας οδήγησης από συγκεκριμένες σχολές οδηγών της Πάφου, να καταγράφονται στο σύστημα του τμήματος με κωδικούς άλλων σχολών για να μην δημιουργούνται υποψίες.

Από τι διοικητική έρευνα που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε προσπάθεια καταστροφής στοιχείων, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.