Τηλεόραση Ραδιόφωνο
2

Ανακοίνωση με την οποία διαψεύδουν σημερινές ανακοινώσεις του Κινήματος Οικολόγων και του Κόμματος για τα Ζώα σχετικά με τη σίτιση αδέσποτων ζώων εξέδωσαν το απόγευμα της Πέμπτης οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Όπως αναφέρεται, οι ισχυρισμοί της ανακοίνωσης του Κινήματος Οικολόγων πως δήθεν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν κυκλοφορήσει εγκύκλιο με την οποία χαρακτηρίζεται ως διάπραξη ποινικού αδικήματος και αδίκημα κοινής οχληρίας η σίτιση και πόση αδέσποτων ζώων από πολίτες σε χώρους για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή, καθώς και οι ισχυρισμοί για κατά τα φαινόμενα έκδοση οδηγιών για καταστροφή όλων των χώρων σίτισης που βρίσκονται στο οικόπεδο των γραφείων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην Αθαλάσσα, «πέραν από παντελώς αβάσιμοι είναι και ψευδείς».

Προστίθεται πως η Αστυνομία Κύπρου ζήτησε τη συγκεκριμένη γνωμάτευση με σκοπό την από μέρους της βέλτιστη διαχείριση περιστατικών που αφορούν στην εφαρμογή των προνοιών του περί Προστασίας των Ζώων Νόμου, με την οποία διευκρινίστηκε στην Αστυνομία τι νοείται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, με τον ορισμό «χώροι σίτισης ζώων» και δεν αναφέρθηκε σε ποινικοποίηση της από μέρους των εθελοντών σίτισης ζώων, όπως αβάσιμα και παραπλανητικά αναφέρει το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου.

Συμπληρώνεται πως κανένα κυνηγητό κατά των πολιτών που σιτίζουν αδέσποτα ζώα δεν εφαρμόζουν, είτε η Αστυνομία Κύπρου είτε οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, όπως παραπλανητικά και αβάσιμα αναφέρει στην ανακοίνωση του το Κίνημα Οικολόγων.

Διευκρινίζεται επίσης πως η συγκεκριμένη ρήτρα που αφορά στην καταστροφή των χώρων σίτισης και πόσης των αδέσποτων ζώων ή/και η απόσυρση από τους εν λόγω χώρους τροφής και ύδατος που προορίζονται για τα αδέσποτα ζώα, καθώς και η σίτιση και πόση των αδέσποτων ζώων, γίνεται μόνο με τη χρήση κατάλληλων δοχείων για το σκοπό αυτό εισήχθη με τροπολογία κατά την συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της βουλής κατά την από μέρους της Υπηρεσίας παρουσίαση τροποποιητικού κειμένου του Νόμου.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ως η καθ’ ύλην σχετική με την Υγεία και Ευζωία των ζώων Αρμόδια Αρχή, «εργάζονται και θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη βέλτιστη διαχείριση και επίλυση των θεμάτων που αφορούν την υγεία και ευημερία των ζώων, προς όφελος τόσο αυτών όσο και των ανθρώπων, στο πλαίσιο της πολιτικής «Μιας Υγείας» «Υγεία Ζώων+Υγεία Ανθρώπων= Μία Υγεία» όπως σκοπεύει και η κτηνιατρική πολιτική της ΕΕ», καταλήγει η ανακοίνωση.