Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Συστήνεται Ομοσπονδία Θεατρικών Φορέων Κύπρου με πρωταρχικό στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας και προσφοράς των έξι παλαιοτέρων θεάτρων στην Κύπρο, Σατιρικό, Θέατρο Ένα, ΕΘΑΛ, Θέατρο Σκάλα, Θέατρο Διόνυσος, Θέατρο Ανεμώνα, που απαρτίζουν και την Ομοσπονδία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας στους στόχους της περιλαμβάνεται και «η υποστήριξη, ενθάρρυνση και προάσπιση των συμφερόντων για σκοπούς ανάπτυξης, προώθησης και διάδοσης της τέχνης του θεάτρου στον τόπο μας, όλων γενικά των σχημάτων και θεατρικών ομάδων της Κύπρου, παλαιότερων και νεότερων»

Η Ομοσπονδία Θεατρικών Φορέων Κύπρου αναφέρει ότι «διαχρονικά τα Θέατρα που προχώρησαν στη δημιουργία της Ομοσπονδίας θεατρικών φορέων Κύπρου και αποτελούν τα ιδρυτικά της μέλη και τον βασικό πυρήνα αυτής, εργοδοτούν σχεδόν το 80% των εν ενεργεία επαγγελματιών του θεάτρου στην Κύπρο, δηλαδή, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ενδυματολόγους, φωτιστές, τεχνικούς κ.λπ».

Προσθέτει ότι «θα είναι ανοιχτή για να δεχθεί και άλλα Θέατρα που τηρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές τέθηκαν στο ιδρυτικό-καταστατικό της έγγραφο, όπως να έχουν απαραιτήτως νομική υπόσταση, να έχουν ελάχιστη διάρκεια λειτουργίας τα 20 έτη, να συντηρούν θεατρική αίθουσα και να διατηρούν κτιριακές εγκαταστάσεις, να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές με βάση τις πρόνοιες του νόμου και άλλα».

Η Ομοσπονδία προσδοκεί «στο άμεσο άνοιγμα ενός δημοκρατικού δημιουργικού διαλόγου με το Υφυπουργείο Πολιτισμού και βρίσκεται σε αναμονή της δρομολόγησης διαδικασιών, που θα επιτρέψουν τη δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου σχεδίου χορηγιών, πιο δίκαιου και πιο ευέλικτου που θα δίνει χώρο και θα καλλιεργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ενίσχυση των θεατρικών ομάδων».

Καταλήγοντας αναφέρει ότι «απαραίτητη όμως προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η βούληση της πολιτείας και δη του αρμόδιου Υφυπουργείου, καθώς και μια σημαντική αύξηση του διαθέσιμου για τη θεατρική ανάπτυξη κονδυλίου».