Τηλεόραση Ραδιόφωνο
2

Το ΚΕΒΕ εξέδωσε εγκύκλιο προς τα μέλη του για καθοδήγησή τους για τη στάση εργασίας στις 26 Ιανουαρίου, στην οποία τα καλεί μεταξύ άλλων να μην προβαίνουν σε μονομερή συμφωνία με τις Συντεχνίες.

Όπως αναφέρεται, στόχος του ΚΕΒΕ είναι μέσα από διαπραγματεύσεις με τις συντεχνίες η αντικατάσταση του θεσμού της Α.Τ.Α. με ένα πιο σύγχρονο και οικονομικά βιώσιμο μηχανισμό, ο οποίος να βασίζεται στην αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας όπως αυτή προσδιορίζεται από την αύξηση του Α.Ε.Π. σε πραγματικούς όρους διασφαλίζοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Όπως αναφέρεται, προκειμένου να δοθεί χρόνος σε διάλογο το ΚΕΒΕ αποδέχτηκε, για όσες επιχειρήσεις ή οργανισμούς που παραχωρούν την Α.Τ.Α, τη συνέχιση της καταβολής του 50% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή με βάση τον οποίο το συνολικό ποσοστό Α.Τ.Α από 1/1/2023 αυξάνεται από 2.56% σε 7.03% επί του βασικού μισθού.

«Μέχρι την επανέναρξη και ολοκλήρωση του διαλόγου με νέα συμφωνία για ρύθμιση του θεσμού μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων, το ΚΕΒΕ καλεί όλα τα μέλη του να μην προβαίνουν σε μονομερή συμφωνία με τις Συντεχνίες», αναφέρεται.

Επισημαίνεται επίσης ότι παρά τις εκκλήσεις του ΚΕΒΕ για αποφυγή απεργιών και συνέχιση του διάλογου οι συντεχνίες ανακοίνωσαν την πραγματοποίηση τρίωρης απεργίας την Πέμπτη 26/1/2023 μεταξύ των ωρών 12.00μ.μ. – 3.00μ.μ.

Στον εγκύκλιο αναφέρεται ότι στο Σύνταγμα, κατοχυρώνεται το δικαίωμα των εργαζομένων να συνδικαλίζονται ελεύθερα και να συμμετέχουν σε συλλογική αποχή από την εργασία τους.  Ως εκ τούτου οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στην απεργία δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια στην απασχόληση τους.

Επίσης ο εργοδότης δεν καταβάλλει οποιαδήποτε αμοιβή στους εργοδοτούμενους για τις ώρες που απεργούν σύμφωνα με το εργασιακό δίκαιο και τη σχετική νομολογία.

Σημειώνεται επίσης ότι το δικαίωμα των εργαζομένων που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην απεργία είναι κατοχυρωμένο με το Σύνταγμα. Ως εκ τούτου οι εργαζόμενοι αυτοί πρέπει να έχουν όλες τις διευκολύνσεις για να εργαστούν. «Οι εργαζόμενοι έχουν τόσο το δικαίωμα της απεργίας όσο και το δικαίωμα της εργασίας», προστίθεται.

Με βάση τον νόμο περί Συντεχνιών, προστίθεται, κατά τη διάρκεια της απεργίας οι απεργοί προβαίνουν σε ειρηνική διαμαρτυρία στον τόπο που πραγματοποιείται η εργατική διαφορά.

Επίσης απαγορεύεται η χρήση βίας, ο εκφοβισμός από οποιονδήποτε για να εξαναγκάσει οποιοδήποτε πρόσωπο είτε να εργαστεί είτε να συμμετέχει στην απεργία.

Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση που επιχειρήσεις ή οργανισμοί εμπίπτουν στη κατηγορία «Καθορισμένες Ουσιώδεις Υπηρεσίες» θα πρέπει να γίνει συνεννόηση με τις Συντεχνίες για εγκαθίδρυση και λειτουργία «ελάχιστο όριο υπηρεσίας», η οποία είναι αναγκαία τόσο για την αντιμετώπιση βασικών αναγκών του πληθυσμού όσο και για την αποτροπή ανεπανόρθωτων ζημιών

Περαιτέρω αναφέρεται ότι «ουσιώδεις υπηρεσίες» σημαίνει υπηρεσίες η διακοπή των οποίων θα θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, τη προσωπική ασφάλεια ή υγεία του συνόλου ή μέρους του πληθυσμού. Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, την εξασφάλιση υδατοπρομήθειας για σκοπούς ύδρευσης, την εξασφάλιση λειτουργίας τηλεπικοινωνιών, την ασφαλή λειτουργία των αερομεταφορών και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, τη λειτουργία των νοσοκομείων, την λειτουργία των φυλακών. την επιδιόρθωση ή συντήρηση του εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΕΦ, της Αστυνομίας & Πυροσβεστικής και την ασφάλεια λειτουργίας της λιμενικής κίνησης.