Τηλεόραση Ραδιόφωνο
φωτοβολταϊκά

Η επίτευξη νέου ρεκόρ εγκατάστασης φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ρεύματος το 2023, μετά το ιστορικό υψηλό του 2022 περιλαμβάνεται στους στόχους του ευρωπαϊκού φορέα ηλιακής ενέργειας, Solar Power Europe, για το νέο έτος, όπως επισημαίνει στο μήνυμά του για το νέο έτος ο πρόεδρος του Οργανισμού Αριστοτέλης Χαντάβας.

Το 2022, όπως τονίζει, εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη 41,4 GW ηλιακής ενέργειας, αρκετά για να τροφοδοτήσουν περισσότερα από 12 εκατομμύρια επιπλέον νοικοκυριά με ηλιακή ενέργεια - και να μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου κατά περισσότερα από 100 δεξαμενόπλοια LNG. «Το 2023 αναμένουμε περίπου 54 GW νέας ηλιακής ενέργειας. Σε ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σενάριο, προβλέπουμε έως και 68 GW. Αυτή η πορεία θα είναι καθοριστική. Η IEA (Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας) μας λέει ότι η ΕΕ χρειάζεται ήδη 60 GW νέας ηλιακής ενέργειας το 2023, για να αναπληρώσει το έλλειμμα σε ρωσικό φυσικό αέριο», προσθέτει.

Οι βασικές προτεραιότητες Solar Power Europe για το 2023, σημειώνει ο κ. Χαντάβας, περιλαμβάνουν δραστική αύξηση του αριθμού των τεχνικών εγκατάστασης ηλιακών συστημάτων, διατήρηση της ρυθμιστικής σταθερότητας, επάρκεια δικτύου ηλεκτροδότησης και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών και ενίσχυση της πρόσβασης στην πράσινη και αξιόπιστη παραγωγή.

Μια ισχυρή εγχώρια ηλιακή βιομηχανία, στο επίκεντρο μιας διαφοροποιημένης, παγκόσμιας ηλιακής αλυσίδας εφοδιασμού, είναι ύψιστης σημασίας, καταλήγει το μήνυμα του φορέα.