Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Τη συγκατάθεσή της για την αποδέσμευση πιστώσεων που αφορούν την Βουλή των Αντιπροσώπων, τα Υπουργεία Οικονομικών, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Εξωτερικών, καθώς και τη Νομική Υπηρεσία και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, έδωσε το απόγευμα της Πέμπτης η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει για λήψη απόφασης στην Ολομέλεια της Βουλής το θέμα για εξουσιοδότηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για τη διενέργεια δαπάνης για τον μήνα Φεβρουάριο του 2023.

Αναφορικά με τις αποδεσμεύσεις κονδυλίων, η Επιτροπή Οικονομικών έδωσε τη συγκατάθεσή της για αποδέσμευση κονδυλίου συνολικού ποσού €422.523 για τη Βουλή των Αντιπροσώπων που αφορά νομικά έξοδα, αντιμισθία και αγορά υπηρεσιών.

Επίσης, κονδύλι ύψους €3,8 εκατομμύρια για τη Νομική Υπηρεσία που αφορά για ολόκληρο το 2023, ενώ κονδύλι ύψους €13.950 αφορά την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για ψηφιοποίηση, για φύλαξη προσωπικών φακέλων και αγορά υπηρεσιών.

Επιπλέον, κονδύλι €100.000 για το Υπουργείο Οικονομικών αφορά την αγορά νομικών συμβουλών, κονδύλι €133.867 για την Υπηρεσία Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας για αγορά υπηρεσιών για ανάγκες επιθεωρήσεων και κονδύλι συνολικού ποσού €140.000 για το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας που αφορά κονδύλι €80.000 για μελέτη για το μέλλον του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών και κονδύλι €60.000 για προετοιμασία όρων για εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για τη διαχείριση της πρώην Επιτροπής Σιτηρών.

Τέλος, κονδύλι συνολικού ποσού €1.094.500 για το Υπουργείο Εξωτερικών αφορά μεταξύ άλλων αγορά υπηρεσιών, αντιμισθία υποστηρικτικού προσωπικού πέντε επιστημονικών συνεργατών, για αντιμισθία τριών επιστημονικών συνεργατών στα πλαίσια της λειτουργίας της Μόνιμης Γραμματείας Τριμερών Μηχανισμών Συνεργασίας, για απολαβές πρέσβεων στην Αθήνα και στην Αγία Έδρα, για επιδόματα στους επίτιμους πρόξενους της Δημοκρατίας και για αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων στις διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας στη Δαμασκό και στη Ραμάλα.