Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ανθουση

Κτήριο στην Επαρχία Λευκωσίας για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του, αναζητεί το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο με ανακοίνωσή του ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτήριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υφυπουργείου, "οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, στη Λεωφόρο Προδρόμου 63, 2063 Λευκωσία το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ.μ., Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023".

Περαιτέρω πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας (www.dmsw.gov.cy) κάτω από το σχετικό εικονίδιο («Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Κτιρίου»), στο τηλέφωνο 22406609, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].