Τηλεόραση Ραδιόφωνο
διαμαρτυρία Δάλι

Στους δρόμους ξανά οι κάτοικοι της ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δάλι, για να διαμαρτυρηθούν για την καθυστέρηση που παρατηρείται στη μετακίνηση των μονάδων παραγωγής ασφάλτου από τις Βιομηχανικές Περιοχές Τσερίου και Γερίου. 

Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε με τη μορφή αυτοκινητοπομπής, η οποία άρχισε στις επτά και τριάντα το πρωί από το τρίτο Δημοτικό σχολείο Ιδαλίου και τερματίστηκε στην Βιομηχανική Περιοχή Γερίου. 

Οι διαμαρτυρόμενοι απαίτησαν την άμεση υλοποίηση της απόφασης της Κυβέρνησης για μετακίνηση των δύο εργοστασίων. Η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες και από τους κατοίκους των περιοχών όπου επιλέχθηκαν να μετεγκατασταθούν τα εργοστάσια.