Τηλεόραση Ραδιόφωνο
τελετή διορισμού Γιάννη Τουμαζή

Αρκετές γυναίκες αντιμετωπίζουν συστημικές διακρίσεις στον τομέα των τεχνών, ανέφερε ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Γιάννης Τουμαζής, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση «Ισότητα των φύλων στον πολιτισμό», η οποία έγινε την Τρίτη. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και τον Οργανισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων, σε συνεργασία με την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή ΟΥΝΕΣΚΟ.

Στόχος, σημείωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού, είναι η διάδοση και η προβολή της προτεραιότητας «Ισότητα των Φύλων» ως μέρους μιας ευρύτερης έρευνας, η οποία θα καλύψει όλες τις βασικές πτυχές της Σύμβασης της ΟΥΝΕΣΚΟ που αφορούν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε σχέση με θέματα φύλου.

Ο κ. Τουμαζής πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει θέσει ως προτεραιότητά της τη διάχυση της Ισότητας των Φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των δημιουργικών και πολιτιστικών κλάδων. "Αξίες όπως η ισότητα αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες και αναπόσπαστο μέρος των θεμελίων της Δημοκρατίας", επεσήμανε.

«Η Κύπρος ασπάζεται τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, οι οποίες, πέρα από τον σεβασμό προς την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, το κράτος δικαίου, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσδίδουν ιδιαίτερη αξία στην ισότητα», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η ισότητα αποτελεί τη βάση για τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής όλης της κοινωνίας, η οποία μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω ενεργοποίησης του συνόλου των πολιτών, ανεξάρτητα από την καταγωγή, το φύλο ή τη φυσική εμφάνισή τους».

«Ο στόχος της πολιτιστικής πολιτικής του κράτους μας είναι η καλλιέργεια συνείδησης της ισότητας στον τομέα των τεχνών», είπε ο Υφυπουργός Πολιτισμού, συμπληρώνοντας ότι οι Κύπριες γυναίκες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, αποδεικνύουν διαχρονικά ότι διαθέτουν το ταλέντο, τα προσόντα και τις δεξιότητες να εργάζονται και ταυτόχρονα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

«Παρ’ όλη τη νομοθετική κατοχύρωση της Ισότητας μεταξύ των ανθρώπων, το φύλο συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική λειτουργία του πολιτισμού και των τεχνών», επεσήμανε ο κ. Τουμαζής, προσθέτοντας ότι «αρκετές γυναίκες, και όχι μόνο, αντιμετωπίζουν συστημικές διακρίσεις στην προσπάθειά τους να δημιουργούν ή/και να εργαστούν στον τομέα των τεχνών». Σημαντικό είναι όπως τέτοια εμπόδια διαπιστωθούν και επιλυθούν, μέσα από τη συζήτηση και τον διάλογο και μέσω της ευαισθητοποίησης του συνόλου της κοινωνίας, υπογράμμισε.

«Συνεπώς, η προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η ισότητα των φύλων είναι μια διαδικασία μόνιμης διαπίστωσης των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών που σχετίζονται με το φύλο. Η κατάθεση των εισηγήσεων και προτάσεων πολιτικής, αλλά και η πρακτική της εφαρμογής, θα πρέπει να αποτελέσουν μια νέα βάση για τη συμπεριληπτική λειτουργία του τομέα», κατέληξε ο Υφυπουργός Πολιτισμού.