Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Νίκος Νουρής

Διαψεύδει δημοσίευμα της εφημερίδας "Πολίτης" το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για τη στελέχωση των οδοφραγμάτων.

Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο σημειώνει ότι το αίτημα για πρόσληψη ωρομίσθιων υπαλλήλων ώστε να στελεχωθούν επαρκώς τα οδοφράγματα τέθηκε από τον Ιανουάριο του 2020 από τον προηγούμενο Διευθυντή του Τμήματος Μετανάστευσης (ΤΑΜΠ), προς το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, με σκοπό να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης των 12 σημείων ελέγχου στα οδοφράγματα που προκύπτει με τις άδειες ανάπαυσης και ασθενείας που δικαιούται να λαμβάνει το απασχολούμενο προσωπικό.

Όπως σημειώνει, λόγω της αυστηρής οικονομικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών χρειάστηκαν χρονοβόρες διαβουλεύσεις μέχρι το αίτημα για την πρόσληψη 42 ωρομίσθιων να εγκριθεί στις 23 Ιουνίου 2022.

"Στο διάστημα που μεσολάβησε, λόγω της ανεπαρκούς στελέχωσης, υποχρεωθήκαμε να κλείσουμε προσωρινά δύο φορές το οδόφραγμα της Δερύνειας", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το Υπουργείο προσθέτει ακόμα ότι με τη θέση του ΥΠΕΣ δεν συμφώνησε η ΠΑΣΥΔΥ, "η οποία θεωρεί πιο πρόσφορη λύση τη συνέχιση της υπερωριακής απασχόλησης των υφιστάμενων δημοσίων υπαλλήλων", θέση με την οποία δεν συμφωνούν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, αφού πέραν της αυξημένης δαπάνης τίθεται και θέμα παραγωγικότητας των υπαλλήλων, οι οποίοι σήμερα απασχολούνται υπερωριακά μέχρι τα μεσάνυκτα, και στις 7.30 το πρωί της επόμενης μέρας πρέπει να βρίσκονται ξανά στα γραφεία τους.

Παρά την αναγκαιότητα πρόσληψης και των 42 ωρομίσθιων υπαλλήλων που εγκρίθηκαν, ο Υπουργός Εσωτερικών, λειτουργώντας συναινετικά προς τη Συντεχνία των Δημοσίων υπαλλήλων, αποδέχθηκε σε πρώτο χρόνο να προσληφθούν 25 και όχι 42 άτομα, αναφέρει η ανακοίνωση.

Στις 23 Σεπτεμβρίου του 2022 ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ζήτησε τις απαραίτητες πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες και τελικά δόθηκαν στο τέλος Οκτωβρίου του 2022. Με την έγκριση των πιστώσεων, το ΤΑΜΠ όφειλε να ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας την αποστολή καταλόγου με τετραπλάσιο αριθμό ατόμων από τις διαθέσιμες θέσεις (δηλαδή 100 άτομα) μέσα από τον κατάλογο των ανέργων και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), οι οποίοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για διορισμό σε θέση ωρομίσθιου.  

Σημειώνεται ότι κανένα ειδικό σχέδιο υπηρεσίας δεν χρειαζόταν να εκπονηθεί αφού θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο σχέδιο των ωρομίσθιων και κανένα νομικό θέμα δεν υφίσταται αναφορικά με τις αρμοδιότητες των ωρομίσθιων, καθώς το γενικό σχέδιο υπηρεσίας δεν απαγορεύει την απασχόληση τους σε διαδικασίες πολιτικής ελέγχου κάτω από την επιτήρηση και υποστήριξη του υπεύθυνου των οδοφραγμάτων. 

Το Υπουργείο αναφέρει ότι με την πρόσληψη των ωρομίσθιων θα επιστρέψουν οι μόνιμοι υπάλληλοι στο Τμήμα Μετανάστευσης ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για γραμματειακό προσωπικό. Παρά την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και τις συνδικαλιστικές επιφυλάξεις, το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί ότι και οι 42 ωρομίσθιοι έπρεπε να είχαν ήδη προσληφθεί για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

"Παραγνωρίζοντας ότι ο εξορθολογισμός της απασχόλησης δημοσίων υπαλλήλων και η αύξηση της παραγωγικότητας θα έπρεπε να τυγχάνει της εύφημης μνείας από τους λειτουργούς του Τύπου, είναι τουλάχιστον αστείο να γίνεται αναφορά σε προεκλογικές σκοπιμότητες για ένα θέμα που αφορά στον έλεγχο και την ασφάλεια του κράτους, όταν μάλιστα αφορά πρόσληψη από τον κατάλογο των ανέργων και του ΕΕΕ και με το αίτημα να χρονολογείται από το 2020", καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου.