Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Ένωση Συντακτών Κύπρου

Στο δυσχερές εργασιακό τοπίο και στα μεγάλα συνδικαλιστικά προβλήματα του δημοσιογραφικού κλάδου επικεντρώθηκε η συζήτηση κατά την 63η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) την Τετάρτη, που σηματοδοτεί και το πέρας της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.  

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Δημοσιογραφική Εστία η 63η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου που σηματοδοτεί και το πέρας της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης. Η έκθεση δράσης του Δ.Σ. για το 2022, την οποία κατέθεσε ο Πρόεδρος της συντεχνίας Γιώργος Φράγκος, «εγκρίθηκε ομόφωνα», ενώ η οικονομική έκθεση για το 2021 εγκρίθηκε με μία ψήφο αποχή, προστίθεται.

«Η όλη συζήτηση επικεντρώθηκε στο δυσχερές εργασιακό τοπίο και στα μεγάλα συνδικαλιστικά προβλήματα του δημοσιογραφικού κλάδου», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΣΚ. «Διεξάχθηκε γόνιμος και παραγωγικός διάλογος προς ενίσχυση της οργάνωσης, της δημοσιογραφικής της ταυτότητας και της όσο το δυνατό μεγαλύτερης συνδικαλιστικής συσπείρωσης μέσα στη δημοσιογραφική κοινότητα», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι, σε σχέση με τη δεσμευτική σύσταση της Επιτρόπου Διοικήσεως για ανάκληση της καταστατικής αλλαγής που αφορά τους συνταξιούχους που δεν μετέχουν στην αγορά εργασίας, ελήφθη την Τετάρτη και επιστολή από τον Έφορο Συντεχνιών με την οποία γνωστοποιείται η απόφασή του για ανάκληση της εγγραφής του άρθρου 17.1 του Καταστατικού, την οποία ο ίδιος θεσμός ενέκρινε και ενέγραψε στις 26 Νοεμβρίου 2019.

Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της ΕΣΚ Γιώργου Φράγκου, αναφέρεται, αποφασίστηκε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση προς τις συναφείς οδηγίες και συστάσεις. Αναφέρεται ότι το ΔΣ της ΕΣΚ θα συνέλθει εντός των ημερών για να προκηρύξει εκ νέου τις εκλογές με βάση το νέο Καταστατικό της οργάνωσης, αλλά με ισχύ της παλιάς πρόνοιας για το εκλέγειν και εκλέγεσθαι που επιτρέπει σε όλα τα μέλη να μετέχουν στην εκλογική διαδικασία φτάνει να έχουν εξοφλημένες τις συνδρομές τους. Ανακοινώσεις επί τούτου θα γίνουν εντός των προσεχών ημερών, πάντα σε συνεννόηση και με τη συνεργασία του Εφόρου Συντεχνιών, καταλήγει η ανακοίνωση.