Τηλεόραση Ραδιόφωνο
εκπαιδευτές οδήγησης

Ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος ανακοίνωσε πως το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον εκσυγχρονισμό του νόμου για τους εκπαιδευτές και τις σχολές οδηγών, αντικαθιστώντας τον νόμο που διέπει αυτό πλαίσιο και βρίσκεται σε ισχύ από το 1968, εκσυγχρονίζοντας την όλη φιλοσοφία της ρύθμισης των εκπαιδευτών και των σχολών οδηγών.

Όπως είπε, με το νέο νομοσχέδιο θεσμοθετούνται οι σχολές εκπαίδευσης των εκπαιδευτών οδηγών. Πρόκειται για μεταλυκειακά ιδρύματα, τα οποία θα παρέχουν εκπαίδευση και εξέταση σε υποψήφιους νέους εκπαιδευτές οδηγών, σε αντίθεση με την πρακτική που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα βάσει της οποίας δεν παρέχεται δομημένη εκπαίδευση και οι εξετάσεις διενεργούνταν από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ).

Επίσης, θα υπάρχει πλέον η υποχρέωση για διά βίου μάθηση των εκπαιδευτών οδηγών ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω των σχολών εκπαίδευσης εκπαιδευτών οδηγών, ενώ θα δημιουργηθούν κατηγορίες εκπαιδευτών οδηγών και σχολών ανάλογα με τις γνώσεις και τα εκπαιδευτικά μέσα τα οποία θα διαθέτουν.

Επίσης θα συμπεριληφθεί διαδικασία διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας και επίσης καταργούνται αρκετές αναχρονιστικές ρυθμίσεις που υπάρχουν στον υφιστάμενο νόμο, όπως  η ρύθμιση που απαγορεύσει σε αδειούχο και προσοντούχο εκπαιδευτή να προβαίνει σε εκπαίδευση υποψήφιου οδηγού, εκτός και αν ασκεί την δραστηριότητα αυτή ως κύριο επάγγελμα και κατάργηση του δικαιώματος εξεταστών οδηγών, δηλαδή υπαλλήλων του ΤΟΜ, να γίνονται εκπαιδευτές αυτόματα μετά την αφυπηρέτησή τους, χωρίς να τηρούνται οι υπόλοιπες διαδικασίες και υποχρεώσεις.

Δηλαδή, όπως εξήγησε ο κ. Καρούσος, θα πρέπει και αυτοί αν μετά την αφυπηρέτησή τους θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό, να ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες για να αποκτήσουν άδεια εκπαιδευτή.

Με το νέο νομοσχέδιο εισάγεται κώδικας δεοντολογίας για τους εκπαιδευτές οδηγών.

Τέλος ο κ. Καρούσος είπε ότι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τους εκπαιδευτές, συμπεριλαμβάνεται στο στρατηγικό σχέδιο για τη οδική ασφάλεια 2021 – 2030.