Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ατομα με αναπηρια

Η διάδοση της ευαισθητοποίησης για αόρατες αναπηρίες, με επιβλαβείς, και όχι πάντα άμεσα εμφανείς επιπτώσεις στην υγεία, είναι ζωτικής σημασίας για την άρση των αποκλεισμών και μείωσης των ανισοτήτων, λέει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) σε μήνυμά της με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία (International Day of Persons with Disabilities), η οποία καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ και τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου.

Σε δελτίο Τύπου, η ΟΣΑΚ, αναφέρει ότι η επιλογή της ημερομηνίας αυτής συνδέεται με την υιοθέτηση από το διεθνή οργανισμό στις 3 Δεκεμβρίου 1982 του προγράμματος δράσης για τα ΑΜΕΑ, το οποίο στις 30 Μαρτίου 2007 οδήγησε στην υπογραφή της διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Σημειώνεται ότι η Κύπρος την κύρωσε το 2011 και η Ελλάδα το 2012.

Κάθε χρόνο, αναφέρεται, η μέρα αυτή δίνει ακόμα μια ευκαιρία στην κοινωνία να εστιάσει την προσοχή της στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους και υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα αναπτύξουν νέες προοπτικές για την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

«Στοχεύει στην προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και στην κινητοποίηση υποστήριξης της αξιοπρέπειας και της ευημερίας των ατόμων με αναπηρία. Επιδιώκει επίσης να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι το κέρδος από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της ζωής είναι συνολικό και μας αφορά όλους», λέει η ΟΣΑΚ.

Σημειώνει ότι, περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, ή ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, ζουν με αναπηρίες ενώ, συχνά, «δε γνωρίζουμε το μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας οι οποίοι ζουν με αναπηρίες και τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν».

Η έλλειψη προσοχής στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σημαίνει ότι βρίσκουν εμπόδια σε κάθε στροφή της ζωής τους, αναφέρεται.

«Αντιμετωπίζουν στιγματισμό και διακρίσεις, έλλειψη κατάλληλης ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών αποκατάστασης, μη πρόσβαση σε μεταφορικά μέσα, κτήρια και πληροφορίες», προστίθεται.

Η ΟΣΑΚ αναφέρει ότι, η Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προτείνει στις κυβερνήσεις και τους εταίρους να παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία, να επενδύσουν σε ειδικά προγράμματα για τα άτομα με αναπηρία που βρίσκονται σε ανάγκη, και να υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης. Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πρωτοβουλιών αυτών κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, προσθέτει.

«Η προσπάθεια επίτευξης της ανεξαρτησίας και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, παραμένει μια συνεχής διαδικασία η οποία περιλαμβάνει μιαν ολιστική προσέγγιση όπου η προσβασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίες θα ενισχύεται από τη πολιτεία αλλά και από την κοινωνία των πολιτών, τους φορείς αλλά και τις επιχειρήσεις», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι τα ποσοστά απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία, σε όλη την Ευρώπη, «παραμένουν χαμηλά, δείχνοντας ότι ο δρόμος είναι μακρύς που σίγουρα περιλαμβάνει αλλαγή στάσεων αλλά κυρίως και τροποποίηση, δημιουργία κανονιστικού πλαισίου που θα τονώνει το δικαίωμα στην εργασία». Προστίθεται ότι, μέσα σε ένα τοπίο προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, αναπαράγεται η ανισότητα ακόμα και για κάποιες αφανείς κατηγορίες αναπηρίας.

Κλείνοντας, η ΟΣΑΚ λέει ότι η διάδοση της ευαισθητοποίησης για αόρατες αναπηρίες, με επιβλαβείς – και όχι πάντα άμεσα εμφανείς – επιπτώσεις στην υγεία, είναι ζωτικής σημασίας για την άρση των αποκλεισμών και μείωσης των ανισοτήτων.