Τηλεόραση Ραδιόφωνο
υπουργειο εργασιας

Με βάση την τελευταία Αναλογιστική Μελέτη του Γενικού Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι τροποποιήσεις που έχουν εισαχθεί μέχρι και το 2012, διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων μακροπρόθεσμα, αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σημειώνοντας ότι μέχρι και το 2080 τα ετήσια έσοδα του ταμείου καλύπτουν τα ετήσια έξοδα.

Σε σχέση με αναφορά του υποψήφιου για την Προεδρία της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο συνταξιοδοτικό σύστημα και τον χαρακτηρισμό ότι αυτό αποτελεί ωρολογιακή βόμβα, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι «το συνταξιοδοτικό σύστημα, σίγουρα αποτελεί μια πρόκληση, την οποία το ΥΕΚΑ καλείται να διαχειριστεί στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων, αλλά και των συνταξιούχων συμπολιτών μας».

Προσθέτει, δε, ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεννόηση με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) και αναμένει τα πορίσματα μελέτης του σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Κύπρο. «Η μελέτη λαμβάνει υπόψη την ανάγκη διασφάλισης ενός επαρκούς συνταξιοδοτικού εισοδήματος, προς επίτευξη των βασικών στόχων της αντιμετώπισης της φτώχειας των συνταξιούχων, της αλληλεγγύης και δικαιοσύνης μεταξύ και εντός των γενεών, της διασφάλισης της μακροχρόνιας βιωσιμότητας της παροχής των συντάξεων και της αποδοτικότητας του συστήματος για τη μείωση των αντικινήτρων για εργασία», σημειώνει.

Τέλος, το ΥΕΚΑ αναφέρει ότι τα αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας πριν το τέλος του έτους και, αφού τύχουν μελέτης και αξιολόγησης και συζητηθούν με τους Κοινωνικούς Εταίρους, θα ετοιμαστεί το σχέδιο μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.