Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ΣΥΟΠ

Νομοσχέδιο το οποίο ενισχύει τη βιωσιμότητα του θεσμού των ΣΥΟΠ κατέθεσε στην Επιτροπή Άμυνας ο αρμόδιος Υπουργός. 

Όπως ανακοίνωσε ο Χαράλαμπος Πετρίδης, θα τους παρέχεται η δυνατότητα να παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των 42 ετών. Ο υπουργός παρουσίασε στην Επιτροπή το Κεφάλαιο, «Αμυντική Θωράκιση» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας για το 2023.

Όσα ανέφερε ο Χαράλαμπος Πετρίδης

Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Άμυνας και κατ’ επέκταση τα πολιτικά κόμματα για την αγαστή συνεργασία καθ’ όλο το διάστημα. Πιστεύω ότι κάθε συζήτηση ή διαφωνία δεν είχε πολιτική σκοπιμότητα αλλά μοναδικό γνώμονα το καλό της πατρίδας μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πρόεδρο της επιτροπής Μαρίνο Συζόπουλο. Στην προσπάθεια αυτή συμπαραστάτη είχαμε το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ικανοποίησε κάθε μας επιθυμία. Επειδή είναι η τελευταία παρουσία μου στο κοινοβούλιο ως μέλος της παρούσας κυβέρνησης, θα ήθελα να τονίσω την ουσιαστική συμβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στη μεγάλη προσπάθεια ενίσχυσης της αποτρεπτικής μας ισχύος, τόσο στην εξοπλιστική αναβάθμιση όσο και στην ενίσχυση της αμυντικής διπλωματίας.

Ως Υπουργείο Άμυνας έχουμε θέσει στόχους που αποσκοπούν στην ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας, καθώς και στην ενδυνάμωση της λειτουργίας των δομών του Υπουργείου, μέσω της πλέον ορθολογιστικής αξιοποίησης των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας. Προχωράμε με σταθερά βήματα μπροστά, θέτουμε προτεραιότητες και με συλλογική εργασία έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Οι στρατηγικές μας επιδιώξεις στηρίζονται σε 6 πυλώνες:

— Στον 1ο πυλώνα, της ενδυνάμωσης της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς, προχωρήσαμε στην ενημέρωση της επιτροπής για την μέχρι τώρα πορεία των εξοπλισμών αλλά και τα μελλοντικά βήματα. Επιτρέψτε μου να μην επεκταθώ. Σίγουρα εναπόκειται στη νέα κυβέρνηση να συνεχίσει τον σχεδιασμό.

— Στον 2ο πυλώνα, της ενίσχυσης των σχέσεων αμυντικής συνεργασίας με άλλα κράτη, θα ήθελα να τονίσω τις διμερείς, τριμερείς και την τετραμερή συνεργασία με πέραν των 15 χωρών, τη συμμετοχή σε πολυεθνικές δραστηριότητες και ασκήσεις που δίνουν κύρος στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι επωφελείς για το προσωπικό.

Αναβαθμίσαμε τη συνεργασία με τις ΗΠΑ. Πετύχαμε την πλήρη άρση του εμπάργκο, την οποία προσωπικά θεωρώ μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία και συμμετέχουμε αδιάλειπτα στο προγράμματα διεθνούς στρατιωτικής κατάρτισης (IMET). Συνομολογήσαμε Διμερή Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών και Διοικητικής Μέριμνας (ACSA) και τροχοδρομήθηκε η ένταξη της Εθνικής Φρουράς σε Πρόγραμμα SPP (State Partnership Program) με την πολιτεία του New Jersey.

Σημαντικό βήμα αποτέλεσε η υπογραφή διμερούς προγράμματος συνεργασίας με τη Γερμανία και η τοποθέτηση Ακόλουθου Άμυνας για πρώτη φορά. Βρισκόμαστε στο στάδιο διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MoU).

Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης τα τελευταία 2 έτη διοργάνωσε 41 Ασκήσεις εκ των οποίων οι 11 πολυεθνικές. Διερεύνησε 375 υποθέσεις και εκτέλεσε 118 επιχειρήσεις με αποτέλεσμα τη διάσωση 679 ατόμων. Με το έργο του έχει αναδειχθεί σε κόμβο παροχής ανθρωπιστικών υπηρεσιών στην Ανατολική Μεσόγειο.

— Στον 3ο πυλώνα, που αφορά στις δράσεις και τους σχεδιασμούς μας για την εφαρμογή καινοτόμων και μεταρρυθμιστικών δράσεων, στηρίζουμε οικονομικά και διοικητικά τη συμμετοχή κυπριακών οντοτήτων σε 17 προγράμματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στην Άμυνα (EDIDP) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF). Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με το ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), έχουμε προκηρύξει πρόσφατα νέα έργα έρευνας και ανάπτυξης σε τεχνολογίες Διττής Χρήσης, αντλώντας συνολικά ποσό 3 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Υλοποιούμε μεταρρυθμιστικές δράσεις που αφορούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στρατολογίας όπως ηλεκτρονική κατάταξη, δήλωση στοιχείων αρρένων στρατεύσιμων πολιτών που συμπληρώνουν το 16ο έτος της ηλικίας τους, υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη ΣΥΟΠ, έκδοση πιστοποιητικού τύπου Α και διασύνδεση με ΚΕΠ - ΚΕΠΟ, Τμήμα Κτηματολογίου και τον Κυβερνητικό Κόμβο. Η διασύνδεση με την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου έχει επιλύσει οριστικά το πρόβλημα που αφορά τον εντοπισμό και την επιστρατευτική τακτοποίηση των ανέντακτων εφέδρων. Από την ημέρα έναρξης του συστήματος εντοπισμού εφέδρων έχουν επιδοθεί συνολικά 10600 ΦΑΠ.

— Στον 4ο πυλώνα, που αφορά την απλοποίηση και βελτίωση του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου για την πάταξη της φυγοστρατίας (έπεσε στο 1.8%), δίνεται η δυνατότητα πλέον στον ΚΟΑ, με νομοθετική ρύθμιση, για έλεγχο του αν ένας αθλητής πληροί τα απαραίτητα στρατολογικά κριτήρια και στη συνέχεια την έκδοση δελτίου υγείας.

Έγινε νομοθετική ρύθμιση του ωραρίου των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας και της ΕΦ και ψηφίστηκαν τροποποιήσεις στους Περί Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμούς που αφορούν τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Στρατού, ώστε να καλυφθούν κενά που εντοπίστηκαν. Ετοιμάζονται για το 2023 περαιτέρω τροποποιήσεις.

Δόθηκαν επιπλέον 3 θέσεις Ταξιαρχών, 6 Συνταγματαρχών, 14 Αντισυνταγματαρχών, 9 Ταγματαρχών, καλύπτοντας διοικητικές ανάγκες. Αναβαθμίσαμε τους απόφοιτους των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών τριτοετούς φοίτησης που θα τοποθετούνται πλέον στις κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα) και Α6(ii). Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε μία βελτιωμένη πρόταση για την οριστική επίλυση του συνταξιοδοτικού των Συμβασιούχων Υπαξιωματικών. Κατέθεσα σήμερα νομοσχέδιο το οποίο ενισχύει τη βιωσιμότητα του θεσμού των ΣΥ.ΟΠ. Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα να παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των 42 ετών.

— Στον 5ο πυλώνα, της ενίσχυσης της απόδοσης των οικονομικών πόρων και του Προϋπολογισμού, η αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων διαφαίνεται από το ποσοστό απορρόφησης των ποσών του Προϋπολογισμού με την αύξησή του από το 94% στο 96%.

— Στον 6ο πυλώνα, της Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής πολιτικής του Υπουργείου, γίνεται προσπάθεια για μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εθνικής Φρουράς, αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το 2022 αντικαταστάθηκαν 2200 φωτιστικά, ενώ μέχρι το 2023 θα αντικατασταθούν ακόμη 4400 ενεργοβόρα φωτιστικά σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς με φωτιστικά τύπου LED. Για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 19 εκ. ευρώ, από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και ειδικότερα του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής δυναμικότητας 12 ΜW περίπου.

Προσπάθησα όσο πιο σύντομα γίνεται να σας μεταφέρω τις πιο κύριες από τις δράσεις του Υπουργείου Άμυνας και τις στρατηγικές μας επιδιώξεις που είναι συνδεδεμένες με τον Προϋπολογισμό που υποβάλαμε.