Τηλεόραση Ραδιόφωνο
φυσικό αέριο

Βήμα προς την ορθή κατεύθυνση για αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, χαρακτήρισε ο ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας Μάριος Παναγίδης την πρόταση της Κομισιόν για το μηχανισμό διόρθωσης των τιμών φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Ενέργειας στις Βρυξέλλες, εκφράζοντας παράλληλα κατανόηση για τις ανησυχίες άλλων κρατών μελών αναφορικά με το πλαφόν και τις πιθανές επιπτώσεις του στην ασφάλεια του εφοδιασμού.

Στην παρέμβασή του στο πλαίσιο της συζήτησης για τον μηχανισμό διόρθωσης, ο κ. Παναγίδης ανέφερε πως η Κύπρος θα τηρήσει εποικοδομητική στάση και τάχθηκε με την πρόταση της Προεδρίας για συνέχιση της συζήτησης με ορίζοντα τη λήψη αποφάσεων στις 13 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, την έκτακτη Σύνοδο απασχόλησαν τρεις προτάσεις κανονισμού που αφορούσαν:

- την ενίσχυση της αλληλεγγύης μέσω του καλύτερου συντονισμού των αγορών φυσικού αερίου, των διασυνοριακών ανταλλαγών φυσικού αερίου και των αξιόπιστων σημείων αναφοράς των τιμών,

- τη θέσπιση πλαισίου για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και

- τη θέσπιση μηχανισμού διόρθωσης της αγοράς για την προστασία των πολιτών και της οικονομίας από υπερβολικά υψηλές τιμές.

Όπως αναφέρεται, το Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι τρεις προτάσεις εγκριθούν παράλληλα σε νέο έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας που προγραμματίζεται για τις 13 Δεκεμβρίου. Παρόλο που υπήρξε συμφωνία για τα κείμενα των πρώτων δύο προτάσεων, η τελική υιοθέτησή τους θα γίνει αφού επιτευχθεί συμφωνία και για την πρόταση κανονισμού για τον μηχανισμό διόρθωσης των τιμών αγοράς φυσικού αερίου.

Αναφερόμενος στον μηχανισμό διόρθωσης τιμών φυσικού αερίου, ο κ. Παναγίδης σημείωσε ότι η πρόταση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου, αποτελεί βήμα προς την ορθή κατεύθυνση για αντιμετώπιση των υπερβολικά υψηλών τιμών ενέργειας.

Εξέφρασε παράλληλα κατανόηση για τις ανησυχίες άλλων κρατών μελών αναφορικά με το πλαφόν και τον τρόπο εφαρμογής του, και διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος θα τηρήσει εποικοδομητική στάση στις επικείμενες συζητήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, προστίθεται, τόνισε την ανάγκη όπως τα μέτρα που θα αποφασισθούν να μην αποθαρρύνουν τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, να μην διακυβεύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού και, παράλληλα, να διαφυλάξουν ότι οι τιμές θα παραμείνουν σε λογικά πλαίσια.

Σε σχέση με τον κανονισμό για ενίσχυση της αλληλεγγύης και για κοινές προμήθειες φυσικού αερίου, ο κ. Παναγίδης χαιρέτισε τις διευκρινίσεις που περιλαμβάνονται στο τελικό κείμενο και ειδικότερα την πρόνοια για αποζημίωση του κόστους παροχής αλληλεγγύης σε φυσικό αέριο.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, εξέφρασε τη συμφωνία της Κύπρου με τις πρόνοιες και του αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης Κανονισμού για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Καλωσόρισε ιδιαίτερα την ευελιξία που δίδεται στα κράτη μέλη της ΕΕ για ειδική μεταχείριση περιοχών παραδοσιακού ή ιστορικού χαρακτήρα.