Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Την έγκριση κυπριακού προγράμματος κρατικών ενισχύσεων ύψους 7,75 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη ορισμένους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων με άμεσες επιχορηγήσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ενέκρινε η Κομισιόν.

Το πρόγραμμα αφορά τον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα τους παραγωγούς πατατών, φυλλοβόλων δένδρων, λαχανικών και αυγών, καθώς και ορισμένες αναγνωρισμένες οργανώσεις και συνεταιρισμούς.

«Αυτό το πρόγραμμα ύψους 7,75 εκατ. ευρώ θα δώσει στην Κύπρο τη δυνατότητα να στηρίξει τους παραγωγούς ορισμένων βασικών γεωργικών προϊόντων, όπως τα λαχανικά και τα αυγά, που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος σημαντικές ελλείψεις ρευστότητας λόγω της κρίσης» σημείωσε σχετικά η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργκρέτε Βεστάγκερ, η οποία είναι αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού.

Στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει αρκετή ρευστότητα στους δικαιούχους ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις παγκόσμιες επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στον αγροτικό τομέα.

Η Επιτροπή έκρινε ότι το κυπριακό πρόγραμμα συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις (όπως εγκρίθηκε στις 23 Μαρτίου 2022 και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου και στις 28 Οκτωβρίου) καθώς η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ανά δικαιούχο και θα χορηγηθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.