Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ιθυ

Ανακοίνωση αναφορικά με την πρόσληψη των Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών εξέδωσε η Αστυνομία η οποία σημειώνει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί γραπτή εξέταση. Προσθέτει ακόμη ότι, σύμφωνα με τη προκήρυξη με αριθμό 5476/1145 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 02/11/2022, έχουν προκηρυχτεί για πλήρωση, κενές θέσεις Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις», μέχρι την Τετάρτη 23/11/2022 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο CY Login, το οποίο θα πρέπει να ταυτοποιηθεί. Η ταυτοποίηση προφίλ γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζών (eBanking)

β) Για άτομα με κυπριακή ταυτότητα, μέσω βιντεοκλήσης με λειτουργούς των ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού

γ) Με προσωπική επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρο Ταυτοποίησης κατόπιν ραντεβού

Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους ταυτοποίησης δίνονται στο ακόλουθο σύνδεσμο (link)  https://cge.cyprus.gov.cy/.../knowled.../help/identification

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης , καθώς και άλλες πληροφορίες, περιέχονται στην πιο πάνω προκήρυξη.