Τηλεόραση Ραδιόφωνο
αοζ

Παράταση για ακόμα ένα χρόνο του καθεστώτος κυρώσεων που αφορά τις μη εξουσιοδοτημένες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αποφάσισε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καθεστώς κυρώσεων θα συνεχίσει ως εκ τούτου να ισχύει μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2023.

Με την απόφαση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τη δυνατότητα να επιβάλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ευθύνονται για/ή εμπλέκονται σε μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν την απαγόρευση ταξιδιών στην ΕΕ και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ απαγορεύεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στην ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια σε όσους περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, δύο άτομα περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή στη λίστα στοχευμένων μέτρων κάτω από το συγκεκριμένο καθεστώς.

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το καθεστώς κυρώσεων για μη εξουσιοδοτημένες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2019, τα οποία εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης και 18ης Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Στα εν λόγω συμπεράσματα η ΕΕ επανέλαβε την πλήρη αλληλεγγύη της στην Κύπρο όσον αφορά τον σεβασμό της κυριαρχίας της στη βάση του διεθνούς δικαίου, και είχε καλέσει την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να καταθέσει προτάσεις για πλαίσιο περιοριστικών μέτρων.

Βάσει της απόφασης του Συμβουλίου, το ζήτημα συνεχίζει να παρακολουθείται και το καθεστώς ανανεώνεται ή προσαρμόζεται αναλόγως των εξελίξεων αν το Συμβούλιο θεωρήσει πως δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του καθεστώτος περιοριστικών μέτρων.