Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Τα Δελτία Υποψηφίων των έγκυρων αιτητών για συμμετοχή στις Γραπτές Εξετάσεις 2022 για Πρόσληψη στον Δημόσιο τομέα, καθώς και οι Κανονισμοί των Εξετάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://eservices.moec.gov.cy/ypexams/EPD/ (Έντυπα Συμμετοχής στις Εξετάσεις/ Δελτίο Υποψηφίου/ Κανονισμοί Εξέτασης), αναφέρει, σε ανακοίνωση της, η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σημειώνει ότι για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στην πιο πάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να εισαχθεί το email του λογαριασμού και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις πιο πάνω Εξετάσεις.

Προσθέτει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να εκτυπώσουν το Δελτίο Υποψηφίου, το οποίο θα είναι κοινό για όσους έκαναν αίτηση συμμετοχής και για τις δύο διαδικασίες, και να το παρουσιάσουν μαζί με την ταυτότητά τους την ημέρα της εξέτασης στο εξεταστικό τους κέντρο.

Αναφέρει, επίσης, ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος υποψηφίων στην εξέταση εάν δεν προσκομίσουν το Δελτίο Υποψηφίου και την ταυτότητά τους.

Σημειώνει ότι οι υποψήφιοι, πριν την προσέλευσή τους στην εξέταση, υποχρεούνται να διαβάσουν προσεκτικά όλες τις οδηγίες και τους Κανονισμούς της Εξέτασης που βρίσκονται στον πιο πάνω ιστότοπο.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων αναφέρει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει δεκτό οποιοδήποτε αίτημα για αλλαγή εξεταστικού κέντρου.

Υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται πιστά όλα τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα προστασίας από τη μετάδοση του κορωνοϊού.

Σημειώνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να παρακολουθούν μέχρι και την παραμονή της κάθε Εξέτασης την ειδική ιστοσελίδα http://epd.moec.gov.cy για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.

Αναφέρει, τέλος, ότι σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα: 22582933 και 22582934.