Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο νέας επέκτασης της αναστολής των εκποιήσεων κτυπά η κρατική Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), λέγοντας ότι επηρεάζεται η διαχείριση δανείων συνολικού ύψους €2,9 δισεκατομμυρίων, που αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό της χαρτοφυλάκιο.

Σε επιστολή της προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, την οποία εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, η ΚΕΔΙΠΕΣ σημειώνει πως η επέκταση της αναστολής εκποιήσεων σε τρεις κατηγορίες μη εξυπηρετούμενων δανείων ήτοι της κύριας κατοικίας με αξία μέχρι €350.000, αγροτεμαχίων με αξία €100.000 και ακινήτων που αποτελούν επαγγελματική στέγη επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών μέχρι €750.000, θα επιφέρει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες της, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά την ανάκτηση της κρατικής βοήθειας που δόθηκε κατά τη συναλλαγή πώλησης του εξυπηρετούμενου τμήματος της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

«Η περαιτέρω αναστολή εκποιήσεων στις τρεις πιο πάνω κατηγορίες θα επιφέρει σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της ΚΕΔΙΠΕΣ και στην προσπάθεια να φέρει εις πέρας την αποστολή της για έγκαιρη και βέλτιστη αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας, που έχει ληφθεί εις όφελος του Κύπριου φορολογούμενου», αναφέρεται στην επιστολή.

Σημειώνει επίσης ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία ειδικά στην κατηγορία της κύριας κατοικίας με αξία μέχρι €350.000, η οποία εκτιμάται ότι επηρεάζει συνολικά δάνεια €1,6 δισ. που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της, για τα οποία «καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες για εξεύρεση συναινετικών λύσεων, αποφεύγοντας μέχρι σήμερα τη διενέργεια οποιωνδήποτε εκποιήσεων πρώτων κατοικιών σε αυτή την κατηγορία και ακολουθώντας τις πρόνοιες των σχετικών οδηγιών των εποπτικών αρχών», ενώ αναμένει και τη θέσπιση του σχεδίου «ενοικίου έναντι δόσης», το οποίο θα αποτελέσει ένα «πολύ χρήσιμο εργαλείο» για τη διευθέτηση περιπτώσεων ευάλωτων δανειοληπτών.

Επηρεάζονται δάνεια €2,9 δισ.

Ωστόσο, η ΚΕΔΙΠΕΣ επισημαίνει πως σημαντικό μέρος της άμεσης αρνητικής επίπτωσης προκύπτει από το γεγονός ότι η αναστολή εκποιήσεων διαφόρων κατηγοριών εξασφαλίσεων «έχει πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στα επηρεαζόμενα δάνεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές υποθήκες καλύπτουν συνδυασμό ενυπόθηκων ακινήτων διαφόρων κατηγοριών».

«Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι αν υιοθετηθεί περαιτέρω αναστολή των τριών κατηγοριών, θα συνεχίσουν να επηρεάζονται δάνεια συνολικού ύψους €2,9 δισ, που αποτελεί σχεδόν το ήμισυ του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων που διαχειρίζεται η ΚΕΔΙΠΕΣ», τονίζεται.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ επισημαίνει, εξάλλου, πέραν της αύξησης των στρατηγικών κακοπληρωτών λόγω της επέκτασης της αναστολής των εκποιήσεων, «περίπου το 60% των εκποιήσεων, που αναβάλλονται αφορά σε περιπτώσεις όπου καθίσταται δυνατή η εξεύρεση συναινετικής λύσης».

«Είμαστε της άποψης ότι παρά τις καλώς νοούμενες προθέσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων, η επαναλαμβανόμενη τροποποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου μέσω της αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου, διαιωνίζει την επίλυση του προβλήματος, επιβραβεύει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και δυσχεραίνει την εκπλήρωση του έργου της ΚΕΔΙΠΕΣ», αναφέρεται στην επιστολή.

Επιπρόσθετα η κρατική εταιρεία προειδοποιεί πως «η αποδυνάμωση το πλαισίου εκποιήσεων δυνατόν επίσης να επηρεάσει αρνητικά την έγκριση του σχεδίου ‘ενοίκιο έναντι δόσης’ από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές».

Η ΚΕΔΙΠΕΣ υπενθυμίζει πως από τη σύστασή της το 2018 έχει καταβάλει στο κράτος ποσό €800 εκατομμυρίων (€230 εκατ. το πρώτο μισό του 2022), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παραχώρηση σημαντικής αξίας ακινήτων και άλλων σημαντικών ωφελημάτων προς το κράτος, όπως φορολογίες, ενισχύοντας έτσι τον Κύπριο φορολογούμενο «παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά τα τελευταία χρόνια».

«Εκτιμούμε ότι η περαιτέρω αναστολή των εκποιήσεων θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη δυνατότητα της ΚΕΔΙΠΕΣ να εκπληρώσει την αποστολή της για την πλήρη αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας το συντομότερο δυνατόν, με σημαντική επίπτωση εις βάρος του Κύπριου φορολογούμενου», καταλήγει η εταιρεία.