Τηλεόραση Ραδιόφωνο
υπουργειο εργασιας

Σε πέντε ειδοποιήσεις διαπίστωσης παράβασης και σε πέντε πράξεις επιβολής προστίμου ύψους €7.000, προχώρησε η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, ύστερα από ελέγχους στο πλαίσιο της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της Αδήλωτης Εργασίας και του ελέγχου τήρησης Βασικών Εργασιακών Νομοθεσιών πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο στοχευμένες επιθεωρήσεις, σε παγκύπρια βάση, σε Ιατρούς/ Νοσηλευτήρια και Πλατφόρμες Υπηρεσιών.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 208 υποστατικά, όπου εντοπίστηκαν 145 εργοδότες. Το σύνολο των εργαζομένων που εντοπίστηκαν ήταν 267. (128 άνδρες και 139 γυναίκες). Οι 176 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 53 πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 38 Αλλοδαποί τρίτων χωρών.

«Εντοπίστηκαν 5 αδήλωτοι μισθωτοί. Εκδόθηκαν 5 Ειδοποιήσεις Διαπίστωσης Παράβασης και 5 Πράξεις Επιβολής Προστίμου ύψους €7.000», αναφέρεται.

Σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, σε ό,τι αφορά στις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας σημειώνει η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί 7 μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από την πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.