Τηλεόραση Ραδιόφωνο
κηπος

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλεί τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού όπως αναστείλουν άμεσα όλες τις οικοδομικές εργασίες στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού, μέχρις ότου ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και απόψεις από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του αναφορικά στις διαδικασίες, που έχουν ακολουθηθεί, για τον σχεδιασμό και υλοποίηση της αναβάθμισης του Δημόσιου Κήπου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ζητά άμεση αναστολή όλων των οικοδομικών εργασιών εντός του χώρου, μέχρις ότου ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και απόψεις από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών, ως προνοεί μεταξύ άλλων ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018.

Όπως σημειώνει πάγια θέση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι ότι έργα δημόσιας ωφελείας θα πρέπει να μελετώνται και υλοποιούνται με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή και σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του ΕΤΕΚ, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ποιότητα, την διαφάνεια, τη συμμετοχικότητα και την οικονομία, επιλέγοντας την καλύτερη αρχιτεκτονική μελέτη, η οποία θα βασιστεί στον ευρύτερο σχεδιασμό της πόλης και το ενιαίο σχέδιο περιοχής.

«Οι Αρχές έχουν νομική και ηθική υποχρέωση να προσφέρουν το δικαίωμα της δημόσιας διαβούλευσης, για έργα που αφορούν στο περιβάλλον», σημειώνει.

Καλεί τον Δήμο Λεμεσού να προβεί στις απαραίτητες δημόσιες διαβουλεύσεις προς πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για τον σχεδιασμό, τόσο του συγκεκριμένου έργου, όσο και του ρυθμιστικού σχεδίου του περιβάλλοντα χώρου.

Περαιτέρω, αναφέρει ότι απαιτείται η σύσταση ειδικής επιτροπής με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και επαγγελματικούς Φορείς Αρχιτεκτόνων ως προς την ετοιμασία μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, με σκοπό την διασφάλιση του Δημοτικού Κήπου.