Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ιλι

Η Βουλή ψήφισε σήμερα ομόφωνα σε νόμο τον «Ο περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) Νόμο του 2022» απώτερος στόχος του οποίου είναι η δημιουργία στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας ενός πλαισίου μονοθυριδικής εξυπηρέτησης (one-stop-shop) των πλοιοκτητριών εταιρειών και των μετόχων τους, ώστε το εν λόγω Υφυπουργείο να επιλαμβάνεται, πέραν των πτυχών του ναυτικού δικαίου, όλων των θεμάτων ο χειρισμός των οποίων σήμερα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Εφόρου Εταιρειών.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σκοπός είναι η δημιουργία νέου τύπου εταιρικής οντότητας με την ονομασία «Ναυτιλιακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.)», η οποία θα συστήνεται ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μοναδικό σκοπό την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση κυπριακών πλοίων.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις ζητημάτων που αφορούν τις Ν.Ε.Π.Ε. από τη σύστασή τους μέχρι και την εκκαθάρισή τους και θεσπίζει τον θεσμό του Εφόρου Ν.Ε.Π.Ε. ως αρμόδιας αρχής για τα ζητήματα αυτά.

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας ενός πλαισίου μονοθυριδικής εξυπηρέτησης (one-stop-shop) των πλοιοκτητριών εταιρειών και των μετόχων τους, ώστε το εν λόγω υφυπουργείο να επιλαμβάνεται, πέραν των πτυχών του ναυτικού δικαίου, όλων των θεμάτων ο χειρισμός των οποίων σήμερα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Εφόρου Εταιρειών.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μαρίνος Μουσιούτας, βουλευτής ΔΗΠΑ, επισήμανε τη σημασία του νόμου αυτού για την Κύπρο και είπε ότι είναι σημαντικό πως εγκρίνεται ενόψει του συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος - Maritime Cyprus 2022», που θα πραγματοποιηθεί στην Λεμεσό 9-11 Οκτωβρίου. 

Ο βουλευτής ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα μιλώντας στην ολομέλεια είπε ότι οι ρυθμίσεις αυτές έπρεπε να είχαν γινει πριν χρόνια και σημείωσε ότι χώρες όπως η Ελλάδα και η Μάλτα το πέτυχαν ενωρίτερα.

Η βουλευτής ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου είπε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Κύπρου κάνουμε πραγματικότητα τη δυνατότητα εγγραφής ναυτιλιακής εταιρείας  σε νομική μορφή περιορισμένης ευθύνης με μοναδικό σκοπό την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση των κυπριακών πλοίων.

Ο βουλευτής ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης σημείωσε ότι με τον νόμο αυτό επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ενώ ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι η σχετική νομοθεσία πρέπει να μεταφραστεί στα αγγλικά.