Τηλεόραση Ραδιόφωνο
μελισσα

Η μέλισσα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ίδια τη ζωή, είπε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής στην εκδήλωση «Η Μέλισσα στη ζωή μας», που πραγματοποιήθηκε στο πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο «Ατσάς».

Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, ο Υπουργός σημείωσε ότι είναι γνωστή η σημασία που έχει η μελισσοκομία τόσο στην παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας όσο και στην παροχή βασικού ή και συμπληρωματικού εισοδήματος σε μεγάλο αριθμό οικογενειών στην Κύπρο. Τόνισε όμως, ότι είναι ακόμη πιο σημαντική η προσφορά της μέλισσας στο περιβάλλον.

"Αν κανείς αναλογιστεί ότι το 84% των φυτικών ειδών και το 76% της παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη εξαρτώνται από την επικονίαση από τις μέλισσες, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί τον καθοριστικό ρόλο της μέλισσας στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και της βιοποικιλότητας", ανέφερε.

Αναγνωρίζοντας την αξία της μέλισσας, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υλοποιεί στοχευμένες δράσεις προς στήριξη της μελισσοκομίας, μέσω ενωσιακών και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, είπε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι, με βασικό εργαλείο το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μελισσοκομικό Πρόγραμμα, στηρίζονται δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων κυψέλης. Όπως είπε, από το 2021 το συνολικό ύψος της οικονομικής ενίσχυσης έχει αυξηθεί από €200.000 σε €340.000 ετησίως, με ίση χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Εξάλλου, για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής αλλά και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στις ορεινές περιοχές, ο κ. Καδής είπε ότι η Κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο που ρυθμίζει την οικοτεχνία στις περιοχές αυτές. "Το νομοσχέδιο έχει στόχο να δώσει νέα δυναμική στις ορεινές περιοχές του τόπου μας", για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη.

Περαιτέρω ώθηση στην οικοτεχνία δίνεται και μέσω της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης των Ορεινών Κοινοτήτων, που αποτελείται από 250 δράσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν σταδιακά μέχρι το 2030, πρόσθεσε.

«Με τις πιο πάνω πολιτικές και δράσεις μας συνταυτίζεται και κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της μέλισσας και του μελισσοκομικού τομέα γενικότερα», κατέληξε.