Τηλεόραση Ραδιόφωνο
κατωτατος μισθος

Η θέσπιση του εθνικού κατώτατου μισθού είναι μια συλλογική κοινωνική κατάκτηση, η οποία αποτελεί το επιστέγασμα των διαχρονικών αγώνων και διεκδικήσεων των εργαζομένων στον τόπο μας, δήλωσε η Επίτροπος Ισότητας Φύλων, Ιωσηφίνα Αντωνίου, στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη που διοργανώνει η ΔΕΟΚ με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για Θέματα Εργαζομένων (ΕΖΑ) με θέμα: «Ευρώπη και μισθολογική ανισότητα: O καθορισμός ενός ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού και ο ρόλος των συνδικάτων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτρόπου, σε εισήγησή της με θέμα: «Η επίδραση του κατώτατου μισθού στη μείωση του χάσματος αμοιβών των φύλων και της φτώχειας», ανέφερε ότι "η θέσπιση κατώτατου μισθού αναμένεται να οδηγήσει στη μείωση ανισοτήτων και διακρίσεων που εξακολουθούν να σημειώνονται σε καθημερινή κλίμακα στην αγορά εργασίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας, την αποτροπή φαινομένων εργασιακής εκμετάλλευσης και τη δημιουργία συνθηκών εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας της αγοράς εργασίας".

Πρόσθεσε ότι "χωρίς αμφιβολία, η θέσπιση εθνικού μισθού κατώτατου θα συντείνει σημαντικά στις προσπάθειες που καταβάλλονται από όλους τους αρμόδιους φορείς για διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στον τόπο μας, ενώ οι εργαζόμενοι και ειδικά οι γυναίκες αναμένεται να επηρεαστούν θετικά από το νέο αυτό μέτρο κοινωνικής πολιτικής του κράτους, αφού διασφαλίζεται η λήψη ενός αξιοπρεπούς ποσού, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής τους πορείας".

Αυτό, συνέχισε, "σημαίνει αυτόματα διασφάλιση καλύτερων συνθηκών ζωής και πρόσβαση σε μεγαλύτερο φάσμα αγαθών και υπηρεσιών.

Οπως είπε η Επίτροπος, "σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα πλείστα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θεσμοθετήσει κατώτατο μισθό, ενώ και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής διακήρυξαν το 2017 τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί ευημερία και πρόοδος και να καταστεί η κοινωνική Ευρώπη μια ορατή πραγματικότητα για όλους".

Εξήγησε ότι "σύμφωνα με την Αρχή 6 του εν λόγω Πυλώνα,  τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν επαρκείς ελάχιστους μισθούς, κατά τρόπο που να επιτρέπουν την εκπλήρωση των αναγκών των εργαζομένων και των οικογενειών τους με βάση τις εθνικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες ενώ παράλληλα, έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν την πρόσβαση στην απασχόληση και την παροχή κινήτρων για την αναζήτηση εργασίας".

Επίσης, "ο καθορισμός των μισθών θα πρέπει σύμφωνα με την ίδια αρχή να γίνεται με διαφανή και προβλέψιμο τρόπο, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και με σεβασμό της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων και οι εργαζόμενοι να έχουν συνακόλουθα δικαίωμα σε δίκαιους μισθούς και σ’ ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης".

Στην εισήγησή της η Επίτροπος έκανε ειδική μνεία στην αείμνηστη τέως Υπουργό Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, σημειώνοντας ότι "οραματίστηκε όσο λίγοι ένα κράτος πρόνοιας και ίσων ευκαιριών για όλους, και μέσα από σκληρή και μεθοδική δουλειά πέτυχε βαθιές και ουσιαστικές κοινωνικές τομές, όπως αυτή για την οποία συζητούμε σήμερα".

Καταλήγοντας η κ. Αντωνίου, ως Επίτροπος Ισότητας των Φύλων και ως Πρόεδρος του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, διαβεβαίωσε "ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι με στόχο την ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, μέχρι την πλήρη και ουσιαστική επίτευξη της έμφυλης ισότητας στο νόμο και στην πράξη".