Τηλεόραση Ραδιόφωνο
καρουσος

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, και γενικότερα η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, αποδεικνύει στην πράξη ότι βαδίζει δίπλα από τις Κοινότητες του νησιού μας και υλοποιεί έργα, ανέφερε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος.

Σε χαιρετισμό του στην Ετήσια Γιορτή του Κρασιού και του Ππαλουζέ που διοργανώνει το Κοινοτικό Συμβούλιο Βάσας Κοιλανίου, ο κ. Καρούσος είπε ότι αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών αποτελεί η βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου και της προσβασιμότητας και της συνδεσιμότητας των περιοχών αυτών με τα αστικά κέντρα.

Ανέφερε ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στα πλαίσια της πολιτικής της Κυβέρνησης για βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, έχει παραχωρήσει στην κοινότητα Βάσας Κοιλανίου οικονομική βοήθεια για εκτέλεση εργασιών ύψους €10.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α εντός του 2020 για την κατασκευή μικρών τοιχαρακιών εκατέρωθεν της εισόδου της κοινότητας και €10.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α εντός του 2021 για συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου του παλαιού γεφυριού και επένδυση τοίχων με πέτρα στην είσοδο της κοινότητας.

«Επιπρόσθετα, η Κοινότητά σας έχει προμηθευτεί μεταχειρισμένα μηχανήματα του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών όπως γεννήτρια και άλλα αδρανή μηχανήματα. Ταυτόχρονα, το Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λεμεσού έχει υλοποιήσει την περίοδο 2021-2022 υπερυψωμένη συμβολή παρά το Μουσείο Ζιβανίας και έγινε ανύψωση και κατασκευή τοιχίων τύπου CFP έναντι συνολικής δαπάνης €55.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ενώ, εντός του 2022 και έγινε κατασκευή τοιχίων τύπου CFP έναντι δαπάνης €30.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» συνέχισε.

Ο κ. Καρούσος είπε ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, και γενικότερα η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, αποδεικνύει στην πράξη ότι βαδίζει δίπλα από τις Κοινότητες του νησιού μας και υλοποιεί έργα για τις ανάγκες των πολιτών αυτών.

«Είμαστε σίγουροι ότι μόνο μέσα από την ανάπτυξη των κοινοτήτων και την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής του κόσμου της υπαίθρου, θα αποτρέψουμε την εγκατάλειψή τους και θα αναδείξουμε τις περιοχές αυτές ως κέντρα πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης».

Αναφερόμενος στη Βάσα Κοιλανίου είπε ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά αμπελοχώρια της Επαρχίας Λεμεσού, με τη φήμη για τα αμπέλια της να την ακολουθεί σε διάφορες Ιστορικές περιόδους. Η Βάσα Κοιλανίου, συνέχισε, αποτελεί το πέμπτο αμπελοχώρι της Λεμεσού με βάση την καλλιεργήσιμη έκταση με αμπέλια, ενώ είναι ανάμεσα στα πρώτα χωριά που η καλλιεργούμενη με αμπέλια ευλογημένη έκτασή της ξεπερνά το 40% της ολικής της έκτασης.