Τηλεόραση Ραδιόφωνο
παραλια λαρας ακαμας
*Φωτογραφία Αρχείου

Οι πρόσφατες ενέργειες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και της Περιβαλλοντικής Αρχής για το Τοπικό Σχέδιο αποτελούν σημαντικά θετικά βήματα προς ένα αειφόρο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, το οποίο πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν αναφέρει το ΕΤΕΚ σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε την Τρίτη.

'Οπως αναφέρει το Επιμελητήριο, αντιπροσωπεία του, υπό τον Πρόεδρό του Κωνσταντίνο Κωνσταντή, είχε συνάντηση στις 5 Σεπτεμβρίου 2022, με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή στην οποία ήταν παρόντες ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ), καθώς και εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το ΕΤΕΚ, ο Υπουργός Γεωργίας διαβεβαίωσε πως οι απόψεις του Επιμελητηρίου λαμβάνονται υπόψη και μεγάλο μέρος των εισηγήσεών του έχει υιοθετηθεί στο περιεχόμενο του Τοπικού Σχεδίου.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ τόνισε πως είναι σημαντικό η ανάπτυξη του Ακάμα να γίνει με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων και να αναχαιτιστεί η διάσπαρτη ανάπτυξη που θα απειλούσε τον πολύτιμο αυτόν πόρο και δημόσιο αγαθό, που είναι μοναδικό για την Κύπρο.

Επίσης αναφέρεται ότι ο Υπουργός Γεωργίας και το ΕΤΕΚ συμφώνησαν πως θα ήταν επιθυμητό μαζί με τη δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου να ανακοινωθεί και σχέδιο κινήτρων και αντισταθμιστικών μέτρων για τις κοινότητες, ώστε να ενθαρρυνθούν οι εμπλουτισμένες αναπτύξεις στους πυρήνες και να δοθούν ωφελήματα στους κατοίκους.

Σε σχέση με τις νέες λατομικές ζώνες στην Ανδρολύκου, ο κ. Καδής τάχθηκε υπέρ της θέσης που είχε εκφράσει το ΕΤΕΚ πως πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να προηγηθεί μελέτη του θέματος σε σχέση με την ποιότητα, βιωσιμότητα και ορθή διαχείριση των υφιστάμενων αποθεμάτων, καθώς και εξέταση άλλων επιλογών με αναφορά τον σχεδιασμό των μελλοντικών αναγκών. Διευκρινίζεται δε ότι το ΕΤΕΚ συμφώνησε πως η δημοσίευση του Σχεδίου θα προχωρήσει ανεξάρτητα, ώστε να μην δημιουργηθεί καθυστέρηση λόγω αυτού του ζητήματος.