Τηλεόραση Ραδιόφωνο
γιατρος

Κάθε ένα χρόνο και όχι κάθε 6 μήνες θα μπορούν οι δικαιούχοι να αλλάζουν τον προσωπικό τους ιατρό. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας η νέα ρύθμιση θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου. 

«Ο οργανισμός στην προσπάθεια να δημιουργήσει μια κατάλληλη και καλύτερη κουλτούρα των δικαιούχων προέβη σε αυτή την αλλαγή», δήλωσε η Διευθύντρια του ΟΑΥ, Μαρία Κυθραιώτου. 

Στο μεταξύ ο δικαιούχος θα πρέπει πλέον να δηλώνει τον λόγο αλλαγής για τον οποίο θα ενημερώνεται και ο προηγούμενος του ιατρός. 

«Τούτο ήταν στα πλαίσια του να ενισχύσουμε τον θεσμό του ΠΙ. Ενδυναμώνουμε τους προσωπικούς ιατρούς και την ίδια ώρα ωφελούνται και οι δικαιούχοι οι οποίοι θα πρέπει να αποκτήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ΠΙ», ανέφερε η κυρία Κυθραιώτου.

Με την διαφοροποίηση στην περίοδο δικαιώματος αλλαγής προσωπικού ιατρού αναμένεται ότι θα μειωθούν και οι περιπτώσεις κατάχρησης του συστήματος. 

Σύμφωνα με την κυρία Κυθραιώτου, «στην προσπάθεια τους οι ΠΙ να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους δικαιούχους και οι δικαιούχοι να πάρουν καλύτερη εξυπηρέτηση από τους ΠΙ δημιουργόντουσαν διάφορα προβλήματα. Όπως πχ οι δικαιούχοι να απαιτούν παραπεμπτικά που ο ΠΙ πίστευε ότι δεν ήταν ιατρικός αναγκαία αλλά λόγω του ότι είχε το δικαίωμα ο δικαιούχος να φύγει χωρίς αιτιολογία και σύντομα αναγκαζόταν έμμεσα ο ΠΙ να εκδώσει αυτά τα παραπεμπτικά». 

Η αλλαγή προσωπικού ιατρού μπορεί να γίνει είτε μέσω της πύλης δικαιούχων είτε κατόπιν επίσκεψης στον ιατρό.