Τηλεόραση Ραδιόφωνο
συμβουλιο αποχετευσεων λαρνακας

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) υπέγραψε σύμβαση για προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων για περίοδο εννέα μηνών.

Σε γραπτή ανακοίνωση του ΣΑΛ αναφέρεται ότι η σύμβαση υπογράφηκε «στο πλαίσιο του προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», πράξη «T4H - Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων». Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 162.950 ευρώ πλέον ΦΠΑ και η διάρκεια της ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της».

Προστίθεται ότι «ύστερα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση για περίοδο εννέα μηνών πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων, προχώρησε στα μέσα Ιουνίου, σε ανάθεση του έργου στην εταιρεία S.K. EUROMARKET LTD. Ο σχεδιασμός της μονάδας και η ετοιμασία των τεχνικών προδιαγραφών διενεργήθηκαν από τους εταίρους του έργου: Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ΕΛΜΕΠΑ-ΕΛΚΕ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου».

Κύριος δικαιούχος του προγράμματος είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ), η οποία θα εγκαταστήσει αντίστοιχη πιλοτική μονάδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης (ΠΑΓΝΗ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «το πρόβλημα που επιδιώκεται να επιλυθεί είναι η αποτελεσματική απομάκρυνση χημικών ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος καθώς και μικροβιολογικών παραμέτρων που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα στην αντιβίωση, από τα υγρά απόβλητα του νοσοκομείου. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι πλευρές αυτού του προβλήματος (επαρκής απομάκρυνση, συνολική περιβαλλοντική και οικονομική απόδοση), το έργο προτείνει την επιτόπια (εντός των εκτάσεων του νοσοκομείου) δοκιμή ενός συνδυασμού τεσσάρων τεχνολογιών που εφαρμόζουν βιολογική, μηχανική (φυσική) και χημική επεξεργασία».

Στόχος είναι η μείωση των επιλεγμένων ρύπων στην τελική εκροή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΣΕΛ), ώστε να εξασφαλιστεί ασφαλέστερη επαναχρησιμοποίηση, για μια ποικιλία χρήσεων.

Σημειώνεται πως «η προτεινόμενη μονάδα επεξεργασίας αποτελείται από μια σειρά τεσσάρων τεχνολογιών σε σειρά: μονάδα αναερόβιου αντιδραστήρα MBR (AnMBR Anaerobic Membrane Bioreactor), αερόβια μονάδα αντιδραστήρα MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), μια μικρή μονάδα μετεπεξεργασίας με φυτά Lemna και μονάδα απολύμανσης ως τελικό στάδιο με τεχνολογία προηγμένης οξείδωσης. Η πιλοτική μονάδα θα εγκατασταθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας εντός του περιφραγμένου χώρου της μονάδας βιολογικού καθαρισμού, η οποία αδρανοποιήθηκε μετά τη σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης του Νοσοκομείου με το κεντρικό αποχετευτικό του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ)».

Η ανάδοχος εταιρεία S.K. EUROMARKET LTD, «είναι υπεύθυνη για να θέσει τη μονάδα σε λειτουργία, να τη λειτουργεί και συντηρεί για περίοδο εννέα μηνών. Επιπλέον είναι υπεύθυνη να εκπαιδεύσει / ενημερώσει το προσωπικό του ΣΑΛ για τα σημεία δειγματοληψίας, όπως και το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της μονάδας».