Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Νομική Υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία λέει ότι η μοναδική σύσταση της επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς, GRECO, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί και αφορά την αυτονομία των Κατηγόρων, θα ικανοποιηθεί με την προώθηση και ψήφιση νομοσχεδίου που αφορά στην αυτονόμηση της Νομικής Υπηρεσίας.

Με την προσθήκη στην δεύτερη αξιολόγηση της Κύπρου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, η επιτροπή GRECO σημειώνει η Κύπρος έχει υλοποιήσει ικανοποιητικά ή έχει αντιμετωπίσει με ένα ικανοποιητικό τρόπο τις εννέα, ενώ από τις επτά υπολειπόμενες εκκρεμούσες συστάσεις, έξι συστάσεις έχουν υλοποιηθεί μερικώς και μια σύσταση δεν έχει υλοποιηθεί.

Σε σημερινή της ανακοίνωση, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει πως η σύσταση της GRECO που αφορά στην αυτονομία των Κατήγορων, η οποία παραμένει ως μη υλοποιηθείσα, θα ικανοποιηθεί πλήρως με την προώθηση και ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου που αφορά στην ανεξαρτησία/αυτονομία της Νομικής Υπηρεσίας, το οποίο ολοκληρώθηκε και βρίσκεται ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών.

Όπως αναφέρει η Νομική Υπηρεσία στα συμπεράσματά της, η GRECO αναφέρει ότι η εργασία πάνω στο νομοσχέδιο που σχετίζεται με την Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας δεν έχει προχωρήσει περαιτέρω και προτρέπει τις Αρχές να επιταχύνουν τη διαδικασία με σκοπό την ενίσχυση της ανεξαρτησίας/αυτονομίας των εισαγγελικών λειτουργιών.