Τηλεόραση Ραδιόφωνο
πασυδυ

Πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη συναντήσεις της διευρυμένης Ad Hoc Επιτροπής της ΠΑΣΥΔΥ για το θέμα της μονιμοποίησης των Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ), με τις ηγεσίες του ΔΗΚΟ και του ΑΚΕΛ και σήμερα με την ηγεσία της ΕΔΕΚ.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της ΠΑΣΥΔΥ, κατά τις συναντήσεις έγινε εποικοδομητική συζήτηση επί των διαφόρων πτυχών του προβλήματος και υπογραμμίστηκε στους επικεφαλής των κομμάτων η επιτακτική ανάγκη για ρύθμιση του θέματος, το οποίο επηρεάζει την παρούσα στιγμή χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους του κρατικού τομέα.  Τονίστηκε ότι η μονιμοποίηση των ΕΑΧ όχι μόνο δεν προϋποθέτει οποιοδήποτε άμεσο οικονομικό κόστος, αλλά επιβάλλεται για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας μέσα από την ορθολογική διάρθρωση στις δομές της.

Αμοιβαία υπήρξε η διαπίστωση ότι αποτελεί ευθύνη και της Πολιτείας να επιδειχθεί η απαραίτητη πολιτική βούληση για επίλυση του προβλήματος και στο ίδιο πλαίσιο οι ηγεσίες και των τριών Κομμάτων δεσμεύτηκαν για επανεξέταση του θέματος στη Βουλή με στόχο τη ρύθμισή του.