Τηλεόραση Ραδιόφωνο
συοπ

Τον προκαταρκτικό Πίνακα στον οποίο αναγράφονται τα μόρια που έλαβαν 286, υποψήφιοι Συμβασιούχοι Οπλίτες (ΣΥΟΠ) για πρόσληψη στην Εθνική Φρουρά, από τις 635 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί, δημοσιοποίησε την Παρασκευή το Υπουργείο Άμυνας, ανακοινώνοντας παράλληλα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο προκήρυξης για πρόσληψη ΣΥΟΠ.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ για το θέμα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΑΜ Χρίστος Πιερής είπε ότι στόχος είναι να προσληφθούν αρχικά πέραν του 50% από αυτούς, που θα έχουν λάβει μόρια και θα περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Σημείωσε ότι με την δημοσίευση σήμερα του προκαταρκτικού καταλόγου των υποψηφίων αναμένονται πλέον τυχόν ενστάσεις.

«Μόλις οριστικοποιηθεί ο κατάλογος θα αρχίσουμε να επικοινωνούμε με τους υποψήφιους για να τους καλέσουμε να υπογράψουν συμβόλαιο», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι επειδή ο κατάλογος θα έχει ισχύ ένα χρόνο, οι υπόλοιποι από τους 286 που δεν θα προσληφθούν αρχικά, «θα περιμένουν για τον επόμενο έτος» και «πολύ πιθανό να προσληφθούν γιατί οι ανάγκες είναι αυξημένες».

Ο κ. Πιερής είπε ακόμη ότι αν διαπιστωθεί ότι εξαντλείται ο κατάλογος μπορεί να υπάρξει και νέα προκήρυξη για πρόσληψη ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά πριν από το τέλος του 2022.

Εξάλλου, σε ανακοίνωση το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχοντας ενώπιον της, τα αποτελέσματα της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας, καθώς επίσης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούσαν τα κριτήρια πρόσληψης (πλην της Υγειονομικής Εξέτασης), εξέτασε το σύνολο των 635 αιτήσεων που είχαν υποβληθεί και προχώρησε στον καταρτισμό του Προκαταρκτικού Πίνακα, ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημειώνει ότι στις περιπτώσεις ισοβαθμίας λήφθηκε υπόψη για την κατάταξη η ημερομηνία γεννήσεως και προηγείται ο νεότερος.

Επίσης, αναφέρει ότι στον Πίνακα περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που είτε δεν παρουσιάστηκαν στην Αθλητική και Στρατιωτική Δοκιμασία, είτε δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα, οι οποίοι καταχωρούνται στον Πίνακα, από τον αύξοντα αριθμό 287 μέχρι 635.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΜ, σε κάθε πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση παρέχεται το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης στον Προκαταρκτικό Πίνακα, μέσα σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (συμπεριλαμβανομένης).

Προσθέτει ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να παραληφθούν στο Υπουργείο Άμυνας, το αργότερο μέχρι τις 27.06.2022 και ώρα 14:30, ιδιόχειρα ή με τηλεομοιότυπο (αρ. Φαξ 22807556 ή 22676182).

Το ΥΠΑΜ αναφέρει ότι η Επιτροπή Ενστάσεων θα εξετάσει και θα αποφασίσει για όλες τις ενστάσεις που θα παραληφθούν εντός της δοθείσας προθεσμίας και θα καταρτίσει Τελικό Πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους υποψήφιους για πρόσληψη ΣΥΟΠ, κατά σειρά προτεραιότητας και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τέλος, αναφέρει ότι, ο Τελικός Πίνακας έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη κενών ή/και κενούμενων θέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αυτού.