Τηλεόραση Ραδιόφωνο
κουμας

Μετά την πρωινή απάντηση των δικηγόρων του Γιώργου Κούμα, η επιτροπή δεοντολογίας και προστασίας του Αθλητισμού απάντηση, λέγοντας τα εξής:

δσδσ