Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣ.jpg

Δείτε την θέση των δικηγόρων του Γιώργου Κούμα στην ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού.. 

 

 

Υπό την ιδιότητα μας ως Δικηγόροι του Προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου κου Γεώργιου Κούμα έχει περιέλθει εις γνώση μας η ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού.

Σε αυτό το στάδιο δεν επιθυμούμε να σχολιάσουμε την ανακοίνωση δεδομένου ότι το πόρισμα των ερευνώντων λειτουργών δεν είναι εις γνώση μας. Περιοριζόμεθα να αναφέρουμε ότι κατά την διαδικασία της έρευνας έχουν περιέλθει εις γνώση μας σωρεία παραβιάσεων τόσο των νομικών όσο και των συνταγματικών δικαιωμάτων του πελάτου μας καθώς επίσης και ότι έχει συνταχθεί ένα πόρισμα χωρίς να ληφθεί η θέση του πελάτου μας και άλλων λειτουργών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Διευκρινίζεται ότι η θέση των δεν ελήφθει διότι οι ερευνώντες λειτουργοί αρνούντο να απαντήσουν ερωτήματα τα οποία τους ετέθησαν επανειλημμένα όταν καλούσαν τόσο τον πελάτη μας όσο και τους εν λόγω λειτουργούς της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να τοποθετηθούν. Οι απαντήσεις εις τα εν λόγω ερωτήματα ήτο άκρως απαραίτητες ούτως ώστε η διαδικασία να συνάδει με στοιχειώδεις κανόνες νομιμότητας.

Επιφυλάττουμε το δικαίωμα να επανέλθουμε μετά που θα μας κοινοποιηθεί το περιεχόμενο του πορίσματος αλλά και η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού.

Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης

Μάριος Ορφανίδης
Δικηγόροι