Τηλεόραση Ραδιόφωνο
κοπ

Η ΚΟΠ ενημερώνει...

«Προς αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων, η ΚΟΠ επιθυμεί να ξεκαθαρίσει ζητήματα που αφορούν τον κανονισμό και τη λειτουργία της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών.

Η τοποθέτηση της Ομοσπονδίας κρίνεται επιβεβλημένη, κατόπιν δημοσιευμάτων και δημόσιων τοποθετήσεων που προσβάλλουν θεσμό, τα άτομα και την οντότητα της Επιτροπής που λειτουργεί έχοντας την έγκριση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA.

Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών λειτούργησε με έγκριση της FIFA, αφού πρώτα η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ενέκρινε τους κανονισμούς λειτουργίας της. Στη σύνθεση της επιτροπής συμμετέχει ίσος αριθμός εκπροσώπων του ΠΑΣΠ και της ΚΟΠ. Ο ΠΑΣΠ για δικούς του λόγους απέφυγε να υποδείξει τους δικού του εκπροσώπους κατά τη διαδικασία σύστασης της σύνθεσης της Επιτροπής.

Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόστηκε πρόνοια του κανονισμού η οποία προβλέπει όπως η πλήρωση των κενών θέσεων, γίνεται με υπόδειξη του Προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλογου. Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου υπέδειξε το διορισμό των εκπροσώπων του ΠΑΣΠ που ήταν μέλη της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών τα προηγούμενα χρόνια και που ο ίδιος ο ΠΑΣΠ τους είχε υποδείξει.  

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε και στην πρώτη της συνεδρία ανέδειξε ομόφωνα Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και δεν προέρχονται ούτε από την ΚΟΠ ούτε από τον ΠΑΣΠ. Προϋπόθεση για να συνεδριάσει η Επιτροπή, είναι σε  κάθε συνεδρία της, να υπάρχει ίσος αριθμός εκπροσώπων του ΠΑΣΠ και της ΚΟΠ.

Βάσει αυτού του κανονισμού και έχοντας την έγκριση της FIFA,  λειτουργεί η Επιτροπή και εκδικάζει τις υποθέσεις που τίθενται ενώπιον της.

Αυτό συνέβη και σε πρόσφατη συνεδρία όπου εκδικάστηκε διαφορά ποδοσφαιριστή με Σωματείο, η οποία, τυγχάνει για διάφορους και διαφορετικούς λόγους δημόσιας εκμετάλλευσης και συζήτησης.

Ως εκ τούτου, δηλώσεις και υπονοούμενα που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής, θα πρέπει να αποφεύγονται, ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για ένα θεσμό, που πολλές φορές στο παρελθόν έχει αποδείξει πως λειτουργεί δίκαια και αμερόληπτα και μακριά από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες.»